St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

Kerkbeheer

Kerkbeheer is toevertrouwd aan de Kerkrentmeesters. Zij hebben het beheer over de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, welke niet zijn van diaconale aard.               
Ook beheren zij het archief en houden de ledenadministratie van de gemeente bij.

Financiën verkregen uit vrijwillige bijdragen, collecten en giften worden gebruikt voor het betalen  
van o.a. predikant, organist, verwarming en afdrachten aan de PKN. De solidariteitsbijdrage komt
na de solidariteitsafdracht o.a. ten goede aan plaatselijke speciale projecten. De financiën uit het
onderhoudsfonds van de St. Anna kerk worden uitsluitend gebruikt voor het kerkgebouw.
Wilt u de kerk steunen, dan vindt u hier de rekeningnummers.                                              

Rommelmarkt wordt er georganiseerd op de eerste zaterdag van september in en rond de Kerk.
Meer relevante informatie waar, wanneer en welke bruikbare goederen u in kunt leveren voor de rommelmarkt wordt tijdig gepubliceerd in onder andere
actueel. Heeft u nog vragen stel ze aan 
de kerkrentmeesters. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk.

Oliebollen worden drie maal per jaar door vrijwilligers aan de deur verkocht in Eck en Wiel.           
U kunt ze echter ook vooraf bestellen (bestellingen van 1 zakje à 8 oliebollen worden ook geleverd).
De data van de oliebollen verkoop en waar ze eventueel te bestellen zijn wordt tijdig gepubliceerd, 
onder andere in actueel. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk.     
                
Volkstuinen, gelegen aan de Kniphoek te Eck en Wiel, zijn te huur voor geïnteresseerden.
Voor het huren van een tuin of vragen hierover kunt u terecht bij,  Dhr. C.T. Zuidema    06-21870048  

Ledenbestand. Mutaties kunt u doorgeven aan de ledenadministrateur,
Kerkrentmeester  Dhr. G.W. van Bruxvoort     0344-691939     leden@kerkeckenwiel.nl
 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in verschillende coupures bij,
Kerkrentmeester  Dhr. H. van Leusden     0344-692647     beheer@kerkeckenwiel.nl

Verjaardagsfonds. Hebt u hierover vragen of opmerkingen, wendt u zich dan tot de coördinator, Kerkrentmeester