Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Catechese (ouderen)

Als gemeente willen we ons oefenen in het lezen van de Bijbel, ons bezinnen op geloofsvragen,
ethische kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen (hoe staan we als Christen in het leven).
Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden o.a. Kringen, Leerhuizen en Activiteiten. Bijv.

Gespreksgroep Geloof en Belijdenis. Voor wie nadenkt over geloof en mogelijk belijdenis wil
doen is er 1x per maand een gespreksgroep onder leiding van de predikant, zie ook actueel 
Heb je belangstelling, meld je dan aan bij de predikant.

De Bijbelkring. Zij komen bijeen, in het Jeugdgebouw (kleine zaal) onder leiding van de predikant.
Ze spreken met elkaar over een Bijbels onderwerp, welk onderwerp zie onder andere in actueel
Wilt u hier eens aan meedoen ? Of spreekt een specifiek onderwerp u aan, u bent van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij de predikant.   

Activiteiten. Niet bij woorden alleen. Hoofd, hart en handen (of benen) staan hierbij centraal.
Dit kan van alles zijn creatief en actief van bijv. het collecteren voor verschillende kerkelijke doelen,
tot het bezoeken van oudere gemeenteleden of het snoeien van de heg van de kerk, maar ook het
halen en brengen van ouderen en zieken naar de kerkdiensten van deze verplegende instellingen.

Geloofsbelijdenis(sen) 
U vindt ze hieronder van de Protestantse Kerk
in gemeenschap met het voorgeslacht
door de eeuwen heen, zoals
deze zijn verwoord:

In de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van
Athanasius
- waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene Christelijke Kerk. 

In de (Onveranderde) Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther - waardoor de kerk zich
verbonden weet met de lutherse traditie.

In de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève en de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
met de Dordtse Leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
 
De kerk erkent de betekenis van de Theologische Verklaring van Barmen voor het belijden in het
heden. De kerk erkent met het
Concordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities
door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.

De bovenstaande Geloofsbelijdenis(sen) kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk (PKN)