St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

Adressen Sint-Annakerk

 

Hervormde Gemeente (PKN) Pr. Beatrixstraat 11 4024 HK  Eck en Wiel
Jeugdgebouw Pr. Beatrixstraat 9 4024 HK  Eck en Wiel         

 

 

Contactgegevens ambtsdragers en functionarissen

 

Predikant Ds. Trijnie Nielen-Rosier predikant@kerkeckenwiel.nl

Werkgroep: Liturgie, omzien naar elkaar

 

Scriba Gerrit Jan van de Pol scriba@kerkeckenwiel.nl

Werkgroep: Jeugd, kerkelijke goederen, techniek en communicatie

 

Kerkrentmeester Hans van Leusden beheer@kerkeckenwiel.nl

Werkgroep: financiën, fondsen

 

Ouderling Wout van Beusichem info@beusichemdewaal.nl

Conetta van Beusichem

 

Diaken Theo van Wijk diaconie@kerkeckenwiel.nl

Werkgroep: omzien naar elkaar

 

Organist Marja van Amerongen organist@kerkeckenwiel.nl 

 

Koster Corrie Vonk

 

Jeugdgebouw Geurt van Bruxvoort jeugdgebouw@kerkeckenwiel.nl 

 

Bezoekdames A. Slob

 

 

Contactpersonen werkgroepen

 

Liturgie Marja van Amerongen organist@kerkeckenwiel.nl 

Omzien naar elkaar Theo van Wijk diaconie@kerkeckenwiel.nl

Financiën Hans van Leusden beheer@kerkeckenwiel.nl

Kerkelijke goederen Dirk Hasselaar dirk.hasselaar@gmail.com

Jeugd Conny ter Haar tieners@kerkeckenwiel.nl

jongeren@kerkeckenwiel.nl

Fondsen Rianne van Meeteren cvanmeeteren01@hetnet.nl

Techniek en Communicatie Miranda van Dijk kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Wilfred van den Assem webmaster@kerkeckenwiel.nl

 

Lees meer over de werkgroepen in de werkgroepenspecial.

 

 

Rekeningnummers van de Sint-Annakerk  


Diaconie NL66 RABO 0341 1039 26 t.n.v. Diakonie Herv. Gemeente Eck en Wiel 
Kerkbeheer NL73 RABO 0370 6999 55 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel 

Vrijwillige bijdrage NL51 INGB 0000 8052 69 t.n.v. ST ANNA KERK

Solidariteits bijdrage NL51 INGB 0000 8052 69 t.n.v. ST ANNA KERK

De Kerk Roept NL73 RABO 0370 6999 55 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel

 

Wilt u een van deze doelen steunen, bijv. per maand, dan is een machtiging makkelijk en handig. 

Alle gevers bij voorbaat dank.