St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Contact + Rekeningnr. (zie hier onder)

 


                        
         Hervormde Gemeente (PKN)    Pr. Beatrixstraat 11    4024 HK    Eck en Wiel
St. Anna kerk { 
                                  Jeugdgebouw                            Pr. Beatrixstraat   9    4024 HK    Eck en Wiel                                                                                                            

Predikant                  Mw. ds. T. Nielen                       Zwartenhof 59    6662 ZV    Elst (gld)                                                                                                                 0344-691034    predikant@kerkeckenwiel.nl                                                            
Scriba                       Mw. J.K. van der Linden            Hellenbergstraat 5    4024 HD    Eck en Wiel                                                                                                       0344-694843    scriba@kerkeckenwiel.nl  

Jeugdouderling       Vacant                                        Ganzert 2    4024 BS    Eck en Wiel                                                                Waarnemer dhr. G.J. van de Pol                0344-655789    jeugd@kerkeckenwiel.nl

 Diaconie                  Dhr. T. van Wijk                          Klaproosstraat 6    4024 JC    Eck en Wiel                                                                                                         0344-691960    diaconie@kerkeckenwiel.nl

Kerkbeheer              Dhr. G.W. Slob                           Veerweg 4    4024 BP    Eck en Wiel
                                                                                     06-82886240    beheer@kerkeckenwiel.nl

Ledenbestand         Dhr. G.W. van Bruxvoort            Tielseweg 6    4024 JM    Eck en Wiel
                                                                                     0344-691939    leden@kerkeckenwiel.nl

Organist                   Mw. M.M. van Amerongen         Spiraeastraat 28    4024 JG    Eck en Wiel 
                                                                                     0344-691927    organist@kerkeckenwiel.nl

Koster                       Mw. C.H.P. Vonk                        Pr. Beatrixstraat 42    4024 HM    Eck en Wiel
                                                                                     0344-693016 

Jeugdgebouw          Dhr. G.W. van Bruxvoort           Tielseweg 6    4024 JM    Eck en Wiel
                                                                                     0344-691939    jeugdgebouw@kerkeckenwiel.nl   

Webmaster               Dhr. G.W. Slob                          Veerweg 4    4024 BP    Eck en Wiel 
                                                                                     06-82886240     webmaster@kerkeckenwiel.nl

 

Rekeningnr. v.d. St. Anna kerk  


Diaconie                         NL66 RABO 0341 1039 26  t.n.v.  DIAKONIE HERV GEMEENTE ECK EN WIEL 

Kerkbeheer                    NL56 INGB  0005 4537 10   t.n.v.  ST ANNA KERK

Vrijwillige bijdrage          NL51 INGB 0000 8052 69    t.n.v.  ST ANNA KERK

Solidariteits bijdrage      NL51 INGB 0000 8052 69     t.n.v.  ST ANNA KERK

De Kerk Roept               NL56 INGB  0005 4537 10    t.n.v.  ST ANNA KERK


Wilt u een van deze doelen steunen, bijv. per maand, dan is een machtiging makkelijk en handig.
 

Alle gevers bij voorbaat dank.