Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Diversen

Kerkdiensten Verzorgingsinstelling. Op vrijdag wordt in Zorgcentrum De Valentijn van
19.00 -19.45 uur de weeksluiting verzorgd door een predikant bijgestaan door een ouderling.
De predikanten van de regionale kerken verzorgen deze weeksluitingen om beurten.   

Samen met kerken uit de regio worden patiënten  en bewoners van Verpleeghuis Vrijthof, die de kerkdiensten van deze instellingen willen bijwonen van de afdelingen gehaald en teruggebracht. 
Vrijwilligers van de regionale kerken nemen de taak om beurten op zich.
Voor onze gemeente wordt deze taak gecoördineer door  Mw. J.H. Onink     0344-691445

De Ouderensoos komt op de laatste donderdag van de maand bij elkaar in het Jeugdgebouw van 
14.30 - 16.30 uur. Zij hebben daar een gezellige en leerzame middag met verschillende activiteiten.      
U komt toch ook?                      

De Kerk Roept, het regionale kerkblad (zie ook actueel) verschijnt om de twee weken en wordt 
thuis bezorgd. Zo bent en blijft u op de hoogte van het kerknieuws uit de regio en onze gemeente.  
Voor een jaarabonnement ‘a € 20,-  of vragen kunt u terecht bij Mw. A. Oostenbrug 06-57415115, kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

De Klepel verschijnt  èèn maal per jaar. Vrijwilligers verspreiden hem gratis in heel Eck en Wiel.
Zo hoopt de kerk in contact te blijven met de inwoners van het dorp. 
Voor vragen of kopij klepel@kerkeckenwiel.nl   

Christelijk Gemengde Zangvereniging Cantate Deo is een plaatselijk autonoom zangkoor.         
Op woensdagavond wordt er gerepeteerd in het jeugdgebouw van 19.45 tot 21.45 uur onder  
leiding van de dirigent dhr. A. van der Linden. Het koor verzorgt zangavonden in de regio en      
met  de feestdagen wordt er meestal gezongen in de kerkdiensten van de St. Anna kerk.   
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Informatie bij     Dhr. G.W. van Bruxvoort     0344-691939