St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

Diaconaat

Diaconaat is zorg dragen en hulp bieden aan mensen in nood, zowel binnen als buiten de kerk
(Werelddiaconaat buiten Nederland)  Deze taak is toevertrouwd aan de diakenen, evenals de dienst
aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal.

Als u behoefte hebt aan een gesprek of huisbezoek van een diaken over bijv. hulpverlening, bijstand
of verzorging, dan kunt u altijd een afspraak met hen maken.

Om de nodige hulp te kunnen geven, krijgt de diaconie financiën uit collecten en giften.
Bij de dankstond voor gewas en arbeid wordt er een collecte in Eck en Wiel gehouden.
Wilt u de diaconie steunen, dan vindt u hier de rekeningnummers.

Het Jeugdgebouw dat naast de St. Anna kerk staat, wordt gebruikt voor gemeenteactiviteiten.
Daarnaast wordt het ook verhuurd voor publieke functies en allerlei uiteenlopende doeleinden.
Er zijn twee zalen beschikbaar, een grote en een kleine. U kunt daarbij eventueel gebruik maken
van een volledig ingerichte keuken. Hierbij enige foto’s.
Het Jeugdgebouw wordt beheerd door de diakenen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
coördinator     dhr. G.W. van Bruxvoort     Tielseweg 6     0344-691939

55+ Reis. Elk voorjaar wordt een busreis georganiseerd door de diakenen voor 55-plussers met
wisselende attracties en bestemmingen. Deze dag wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje.
De datum van deze reis wordt tijdig gepubliceerd, onder andere in actueel.  U gaat toch ook mee ?