Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Rekeningnummers v.d. St. Anna Kerk te Eck en Wiel  

Diaconie

 NL66 RABO 0341 1039 26

t.n.v.  DIAKONIE HERV GEMEENTE ECK EN WIEL                     
Kerkbeheer NL73 RABO 0370 6999 55t.n.v.  Hervormde Gemeente Eck en Wiel.
Vrijwillige bijdrage NL51 INGB  0000 8052 69t.n.v.   ST ANNA KERK       
Solidariteits bijdrage NL51 INGB  0000 8052 69t.n.v.   ST ANNA KERK                    
De Kerk Roept              NL73 RABO 0370 6999 55t.n.v.   Hervormde Gemeente Eck en Wiel.   


Wilt u een van deze doelen steunen, bijv. per maand, dan is een machtiging makkelijk en handig. 

Alle gevers bij voorbaat dank. 


Uw giften en de belasting

Gewone giften zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Het totaal van uw giften dat boven 1% van het totaal
(box 1, 2 en 3) van uw inkomen uitkomt is aftrekbaar (max. 10%). Met een minimum van € 60,-. 
Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner dan mogen de giften samen worden afgetrokken.
Met collectebonnen zijn uw giften aan collectes ook fiscaal aftrekbaar.         
                                               
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. De enige voorwaarde is dat u gedurende een periode        
van minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag schenkt. Bij overlijden vervalt deze verplichting.
U kunt dit regelen via een notaris of met een onderhandse schenkingsovereenkomst

Een schenking aan bijv. diaconie of kerk is voor (PKN) kerken en haar organisaties belasting vrij.

Betreffende de ANBI heeft de Protestantse Kerk Nederland een groepsbeschikking gekregen. 
Onder deze beschikking vallen alle onderdelen van de Protestantse Kerk ook die op regionaal en
plaatselijk niveau, zoals de plaatselijke gemeenten en diaconieën.

Heeft u nog vragen over u giften met betrekking tot de belasting, meer relevante informatie vind u
bij de belastingdienst. Ook de  diakenen of de kerkrentmeesters zijn u graag van dienst.