St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Actie Kerkbalans 2020

18-01-2020

Vrijwilligers zamelen weer geld in voor de plaatselijke kerk. Voor iedereen is een kerk op een
andere manier van waarde. Gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen blijven bestaan 
hebben de kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor
de leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor de Actie Kerkbalans 2020.

Daarbij gaat het dus om de vraag wat betekent de St. Anna kerk voor u, helpt u mee om onze
kerk in balans te houden? Met ander woorden het functioneren en voortbestaan van onze
gemeente is volledig afhankelijk van de opbrengst van deze actie kerkbalans !!

Daarom willen wij u oproepen ruimhartig te geven. Ook gezien de alsmaar stijgende kosten
vragen wij u uw bijdrage
te verhogen (het afgelopen jaar hadden we een tekort op de begroting)

De actie loopt dit jaar van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN nr. NL51 INGB 0000 8052 69  t.n.v. de St Anna kerk 
(u kunt het toegezegde bedrag ook in termijnen overmaken of contant meegeven)

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage,                                                
de kerkrentmeesters.De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor
ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent.
Een plaats waar iedereen welkom is. Dat verbindt ons en is het waard om in stand te houden.


                                                  GEEF VOOR JE KERK