St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-05-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk !

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 1 mei

10.00 uur voorganger:  Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag)

10.00 uur voorganger:  Dr. W. de Greef uit Leusden

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten

Zondag 8 mei (Wezenzondag)

10.00 uur voorganger:  Prof. E. Schroten uit Driebergen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor het bijbelgenootschap

Zondag 15 mei (1e Pinksterdag)

10.00 uur voorganger:  Ds. W.L. Pera uit Leersum

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de Zending
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de catachese

Zondag 22 mei (Zondag Trinitatis)

10.00 uur voorganger:  Ds. T.P. de Jong uit Stadskanaal

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk

Zondag 29 mei

10.00 uur voorganger:  Ds. J. Alma uit Veenendaal

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor het ouderenwerk
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor het kleinonderhoud

 

Zondag 5 juni

10.00 uur voorganger:  Ds. A.D. Poortman uit Veenendaal

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente:

Zondag         1 mei: Tienerdienst en Jongerengespreksgroep, aanvang 9.30 uur in het Jeugdgebouw
Maandag      2 mei: Inloopmiddag vanaf 14.00 uur in het Jeugdgebouw
Dinsdag        3 mei: Bijbelkring aanvang 19.45 uur in de kleine zaal van het Jeugdgebouw, o.l.v. ds. Alma
Dinsdag      17 mei: Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in het Jeugdgebouw
Donderdag 19 mei:  55+ reis 
Zondag       22 mei: Haal- en brengdienst verpleeghuis Vrijthof, opgeven kan bij Jannie Onink, tel. 691445.

55+ Reis

Op donderdag 19 mei organiseerd de diaconie weer de jaarlijkse 55+ reis, deze keer gaan we naar Gouda en omstreken, om 8.00 uur ontvangst in het Jeugdgebouw.
Opgeven bij:  Conny ter Haar  tel:0344-694286   mob: 06-54348486.
                      Corrie van Elst  tel:0344-694077   mob: 06-10213106.

Beroepingswerk

Het is al weer even geleden dat u iets over het beroepingswerk hoorde, maar de beroepingscommissie heeft niet stil gezeten. Inmiddels is er contact gelegd met een drietal eventuele kandidaten. We hebben predikanten geluisterd en gesprekken gevoerd die op heden positief verlopen. Dus we houden goede moed.
De beroepingscommissie.

Lintje

Dinsdag 26 april mocht onze oud predikant ds. Rijken – Hoevens uit handen van de burgemeester van Veenendaal een lintje ontvangen, door een lange lijst van vrijwilligerswerk werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wij willen haar hierbij van harte feliciteren.

Verantwoording diaconale collecten van de maand maart/april:

27 maart  €  79,85
  3 april    €  38,75
10 april    €  18,95
17 april    €  23,75

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand april:

€  126,90  Kerkrentmeesterlijkbeheer
€    44,00  Instand.houd. pred.pl. 
€    21,25  Geluid installatie      
€    35,05  Buitenonderhoud:    
€  227,20  Totaal  


Kopij voor de maandbrief van juni moet uiterlijk woensdag 1 juni 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl