Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Werelddiaconaatszondag

06-02-2022 10:00 uur

Op de eerste zondag van februari en de tweede zondag van oktober is het in de Protestantse
kerk(en) Werelddiaconaatszondag dan wordt er stil gestaan en gecollecteerd voor het
Werelddiaconaat. De (plaatselijke) diaconie coördineert het voor de gemeente.                                          
Landelijk wordt  het vervolgens weer gebundeld door Kerk in Actie voor de PKN gemeenten.
(op de website van Kerk in Actie vind u actuele informatie over lopende projecten waar zij
vanuit het Christelijk geloof wereldwijd dus ook in Nederland hulp bieden)

Werelddiaconaat in zijn huidige vorm is mede na de watersnoodramp van 1953 ontstaan.                   
Toen in de nacht van 31 januari op 1 februari in 1953 de dijken in Zeeland doorbraken kregen
de getroffen gebieden veel hulp, geld en goederen uit binnen en buitenland.  
Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het werelddiaconaat ontstaan.

Werelddiaconaat is de W in de letters ZWO welke staan voor Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking. Deze drie letters horen bij elkaar. De onderlinge samenhang kan
het beste worden weer gegeven met de woorden getuigenis, gerechtigheid en dienst.                           
De kerkelijke opdracht is immers gemeente van Jezus Christus te zijn tot heil van de wereld.    
ZWO is dus geen liefdadigheid, maar de Bijbelse opdracht voor de hele gemeente om Gods      
liefde aan alle mensen door te geven, in Woord (verkondiging) en daad (diaconaat).