Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

06-02-2024

Kerkdiensten

Zondag 11 februari 10.00 uur ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal.

Zondag 18 februari 10.00 uur prop. mw. H. Koster uit Ede, 1e zondag 40-dagentijd/familiedienst.

Zondag 25 februari 10.00 uur ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum, 2e zondag 40-dagentijd.

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 10,– en € 30,–; via mw. A. Slob 2x € 5,– en 1x € 10,–; via dhr. A. Muller € 5,– en via mw. C. van Elst € 30,–.

Gift voor het bloemenfonds via mw. C. van Elst € 10,–.

 

Vanuit de Annakamer

De afgelopen week was het de week van gebed. 

We kunnen terugkijken op een mooie viering in Ingen, en op verschillende vespers in verschillende kerken. 

Op verschillende manieren en met verschillende vormen werd er gebeden om eenheid en om niet onverschillig te zijn voor mensen in nood.

 

Op donderdag 8 februari is de toerustingsavond vanuit Klavertje 5 in Maurik. Zie ook de berichten elders in het kerkblad. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar dhr. F. van Vliet, Korenbloemstraat en naar dhr. van Maurik, Tielseweg. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag aanwezig 

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 februari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl