Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief februari 2024

01-02-2024

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 4 februari

10:00 uur voorganger:     Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:   Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Werelddiaconaat

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Zondag 11 februari

10:00 uur voorganger: Ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Orgelfonds

 

Zondag 18 februari

10:00 uur voorganger:     Prop. Mw. H. Koster uit Ede, 1e zondag 40-dagentijd / familiedienst

Ouderling van dienst:     Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Noodhulp

2e collecte Erediensten

 

Zondag 25 februari

10:00 uur voorganger: Ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum, 2e zondag 40-dagentijd

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerktelefoon

 

 

Voor de agenda

Donderdag 8 februari 20:00 uur toerustingsavond Klavertje 5, Verenigingsgebouw Maurik

Donderdag 15 februari 19:00-20:00 uur catechese 12-15 jaar, Annakamer

Donderdag 15 februari 20:00-21:00 uur catechese 15+, Annakamer

Maandag 19 februari 19:30 uur kerkenraad, Jeugdgebouw

Donderdag 22 februari 14:30 uur ouderensoos, Jeugdgebouw

Dinsdag 27 februari 20:00 uur, Bijbelstudie, Jeugdgebouw

Woensdag 28 februari 20:00 uur catechese 18+, Annakamer

Donderdag 29 februari 19:00-20:00 uur catechese 12-15 jaar, Annakamer

Donderdag 29 februari 20:00-21:00 uur catechese 15+, Annakamer

 

Lied van de maand

Het lied van de maand voor februari is lied 340b. Dit is een gezongen versie van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Voor velen waarschijnlijk niet onbekend. We willen dit lied weer een aantal keren zingen en het laten terugkeren later in het jaar.

 

Toerusting Klavertje 5

Vanuit de samenwerking tussen de kerken in Echteld, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel en Maurik hebben de predikanten 4 toerustingsavonden georganiseerd. Op 8 februari is al weer de 3e avond.

Het thema voor deze avond is: Dank God voor techniek. Spreker Maaike Harmsen.

 

Maaike Harmsen (1975) is theologe, voorganger en doet onderzoek naar de rol van techniek in geloof. Haar boek "Dank God voor techniek" bespreekt 10 uitdagingen die techniek ons geeft, aan de hand van Bijbelteksten over schepping en milieu, wijsheid en kunstmatige intelligentie, de ark van Noach en Mars Kolonisatie. Ze studeerde theologie en filosofie in Nederland en werkte in binnen- en buitenland in bedrijfsethiek.

 

Met ‘techniek’ bedoelt Maaike het gereedschap dat we uitvinden om ons leven makkelijker, veiliger en/of mooier te maken. Een schoffel, een dijk en een orgel zijn allemaal gemaakt door techniek, en zijn zelf techniek. We kunnen niet zonder techniek. We dankten God tijdens de lockdownmaanden regelmatig dat we toch nog kerkdiensten konden uitzenden.

 

Deze interactieve avond zal over de rol van techniek in ons leven gaan, en hoe we tegen robots en chatbots aan kunnen kijken. We maken ook een uitstapje naar Mars en denken na of we als mensen de ruimte moeten koloniseren. En aliens, zouden die kunnen bestaan? Spannende vragen. Kom meedenken met ons. Welkom vanaf 12 jaar.

 

Donderdag 8 februari, Verenigingsgebouw Maurik, Kerkplein 8. Vanaf 19:30 uur is er koffie en vanaf 20:00 uur start het programma. 

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Op woensdag aanwezig in Eck en Wiel. 

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Vrijwillige bijdrage

De actie Kerkbalans loopt dit jaar van maandag 5 tot zaterdag 17 februari.

 

Collecten Kerkbeheer december 2023: 3 december instandhouding predikantsplaats € 50,55; 10 december kerk € 25,70 en Rode Kruis € 76,10; 17 december kerkmuziek € 39,70; 24 december onkosten van de dienst € 65,80; 25 december pastoraat € 58,50 en 31 december kerk € 40,70. De uitgangscollecten waren alle bestemd voor de kerk, totaal € 295,25

 

Collecten Kerkbeheer januari 2024: 7 januari instandhouding predikantsplaats € 39,10; 14 januari kerk € 26,20; 21 januari catechese € 25,50 en 28 januari verwarming € 37,40. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 118,10. Via de bank kwam er € 500,- binnen voor de kerk. Aan collectegeld kwam er via de bank € 100,- binnen voor de kerk. In december 2023 hebben we uit een nalatenschap € 2000,- ontvangen.

 

Giften, betalingen van collectenbonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie december 2023: 3 december Red een Kind € 43,40; 10 december Maxima Centrum € 32,50; 17 december Diaconie € 32,80; 21 december Kerstviering Soos Diaconie € 175,50; 24 december Diaconie € 94,60; 25 december Kinderen in de knel € 63,95 en 31 december Oudejaarscollecte € 43,90. 

 

Collecten Diaconie januari 2024: 7 januari Hospice Tiel € 28,-; 14 januari Buitenlands Pastoraat € 24,60; 21 januari Missionair werk € 23,80 en 28 januari Diaconie € 42,20.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand maart 2024 moet uiterlijk dinsdag 27 februari 2024 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl