Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

23-01-2024

Kerkdiensten

Zondag 28 januari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

Zondag 4 februari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

Zondag 11 februari 10.00 uur ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. A. Houten € 10,– en via mw. Slob € 10,–. 

 

Vanuit de Annakamer

Op de laatste kerkenraadsvergadering hebben we kennis gemaakt met de nieuwe classispredikant van de classis Gelderland Zuid-Oost, ds. Ada Rebel. 

Een van de taken van de classispredikant is om de kerkenraden in de classis 1x per 4 jaar te bezoeken. We hebben gepraat over wat goed gaat en wat zorgen geeft in de gemeente en hoe we ons geloof beleven. Ook samenwerking met buurgemeentes kwam aan de orde. 

Al met al kijken we terug op een prettig gesprek. 

 

Op zaterdag 27 januari kunnen de wandelschoenen weer aan! Dan is de winterwandeling. We starten om 9.30 uur bij de Sint Annakerk en lopen zo’n 6-7 km. 

Onderweg is er gelegenheid tot een goed gesprek. 

We sluiten af met koffie of thee in de Annakamer. 

 

Op donderdag 8 februari is er weer een toerustingsavond binnen Klavertje 5. Deze keer is het in het verenigingsgebouw in Maurik en het thema is: Nemen de robots het over? 

Spreker is Maaike Harmsen. Zij is theologe en doet onderzoek naar de rol van techniek in geloof en heeft ook een Bijbelstudieboek geschreven: Dank God voor techniek. 

Het zal een interactieve avond worden over de rol van techniek in ons leven, en hoe we tegen robots en chatbots aan kunnen kijken. We maken ook een uitstapje naar Mars en denken na of we als mensen de ruimte moeten koloniseren.
En aliens, zouden die kunnen bestaan? Spannende vragen. Kom meedenken met ons. 

Welkom vanaf 12 jaar.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar dhr. C. Berendsen, aan de Henri Dunantstraat en naar de familie Van Tuil op de Doejenburg. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag aanwezig 

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 30 januari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl