Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

09-01-2024


Kerkdiensten

Zondag 14 januari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

Zondag 21 januari 10.00 uur ds. D.M. v.d. Wel uit Zoelen.

Zondag 28 januari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 5,–; via dhr. T. van Wijk € 10,– en € 20,–; via mw. Slob 2x € 10,–; via mw. C. van Elst € 10,– en € 20,– en via mw. Zanting € 10,–.
Giften voor de diaconie via mw. C. van Elst € 10,– en via mw. Zanting € 10,– en 2x € 20,–.

 

De kerstboom in de kerk van het afgelopen kerstfeest is wederom weer geschonken door de familie T. van Rijn aan de Veerweg. Heel hartelijk dank voor de prachtige mooie boom.

 

Vanuit de Annakamer

Vanaf deze plaats wens ik de lezers alle goeds voor 2024. De afgelopen weken hebben we Kerst kunnen vieren met elkaar. Met veel creativiteit is de kerstboodschap verteld, gevierd en bezongen met ouderen, jongeren, gemeenteleden en gasten. Dat God naar mensen omziet door zijn zoon als kind naar de wereld te sturen om zo aanwezig te zijn en mensen te redden. Na alle drukte die dat ook gaf is nu het nieuwe jaar begonnen. Er is nu even wat rust, om bij te komen van wat gedaan is en om voor te bereiden van wat komt.

 

Met ingang van 1 januari 2024 zijn we Protestantse gemeente te Eck en Wiel geworden. De naam is gewijzigd, hoewel we de naam Sint Annakerk blijven voeren, de inhoud van de boodschap en waar we voor staan blijft hetzelfde. Het woord van God blijft klinken, en de zorg voor elkaar in woord en daad blijft gedaan. Ook al zijn er zorgen voor de toekomst, dat neemt niet weg dat wat we kunnen doen blijven doen. 

 

En soms is er wat ‘nieuws’, is er opnieuw een catechesegroep van jongeren van 18+, die maandelijks bij elkaar komt, om te leren, te praten en contact met elkaar te houden. Op 10 januari komen we weer bij elkaar.

 

Terugkerend is de week van gebed voor eenheid in de 3e week van januari. Miljoenen christenen over de hele wereld doen mee. Om zo te ervaren dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Op 21 januari is om 10.00 uur de oecumenische viering in de St. Lambertuskerk te Ingen. Voorganger is ds. G. van der Velde uit Rijswijk en aan de dienst werkt het parochiekoor uit Maurik mee. Centraal staat het grote gebod: Heb God lief en de naaste als jezelf. Het thema is aangedragen door christenen uit Burkino Faso. 

 

In de daaropvolgende week zijn er vespers in de kerken van Ingen, 22-1; Maurik rk, 23-1; Eck en Wiel, 24-1 en Ommeren, 25-1, die om 19.30 uur beginnen. U bent bij al deze diensten welkom!

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar Miranda van Dijk, naar Arjan Zanting, naar mevrouw Hasselaar en naar mevrouw Van Dintel aan de Jordenstraat. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag aanwezig 

 

Verjaardagfonds

Zoals waarschijnlijk al bij veel mensen bekend is willen wij de coördinatie van het verjaardagfonds op ons nemen. Voor het nieuwe jaar willen we graag een keer bijeenkomen, om kennis te maken, de wijken door te nemen en eventueel busjes te legen. Ook kunnen de collectanten dan eventueel een aantal verjaardagskaarten uitzoeken en meenemen.

 

We zouden graag op 25 januari samenkomen bij ons aan de Kamillekamp 3 om 10.30 uur. Het zou fijn zijn als alle collectanten dan aanwezig kunnen zijn. Indien verhinderd vernemen we dat graag via tel. 06-27128411.

 

Er zijn nog collectanten nodig. Als u zich geroepen voelt kunt u zich bij ons aanmelden. 

Graag tot 25 januari. 

 

Groeten,

Gijs en Anja Quist.

 

Kopij De Kerk Roept

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 16 januari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl