Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

12-12-2023

Kerkdiensten

Zondag 17 december 10.00 uur mw. Kn. H. Koster uit Ede, 3e adventszondag.

Zondag 24 december 22.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, 4e adventszondag/kerstnachtdienst.

Maandag 25 december 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, 1e kerstdag.

Zondag 31 december 10.00 uur ds. G. Schouten uit Echteld, oudejaarsdag.

Zondag 7 januari 10.00 uur dhr. D.C. Brinkman uit Ochten.

Zondag 14 januari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,– voor de diaconie en via dhr. T. van Wijk € 20,– voor de kerk.

 

Vanuit de Annakamer

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn? Met dit lied, lied 462, zijn we de adventsperiode ingegaan. 

Na de gedachtenisviering op 26 november en met het oog op de tijd waarin we leven een indringende vraag. 

Op 1e Advent stonden we stil bij de weg naar vrede die God baant. Het zal de komende tijd steeds aan de orde zijn, de beloften die God geeft aan de profeten, zijn bevrijdende daden en zorg in het verleden, die hoop geven voor vandaag en de toekomst. Met Kerst zien we het terug: het kind in de kribbe. 

De weg naar vrede, het begint klein, een kind, en het biedt een groots uitzicht: Gods vrederijk.

 

Aan het kleine, aan het kind in de kribbe, met die grote belofte in zich, wordt veel aandacht gegeven in deze adventstijd. 

Zo zijn er verschillende kerstvieringen, met het koor, met de ouderensoos, met de tieners en dan op de 24e ’s avonds en de 25e ’s ochtends met iedereen die naar de kerk komt of meekijkt thuis. En iedereen geeft aandacht aan het kind, ook thuis, met familie en vrienden. Het kan ook confronterend zijn, omdat dierbaren met wie je Kerst vierde overleden zijn. 

In die zin kleeft er vaak ook verdriet aan de Kerst, omdat je iemand mist en je misschien alleen bent of je alleen voelt. Dat maakt Kerst soms zwaar. 

Ik hoop dat je ook dan toch iets van licht en hoop kan ervaren en dat het kaartje van de kerk je laat weten dat er aan je gedacht wordt.

 

En dan loopt het jaar ten einde. Een tijd om terug te blikken naar het afgelopen jaar en een tijd om vooruit te blikken naar het komende jaar. Hoe het allemaal zal gaan weten we niet, maar God wel. Om met Dietrich Bonhoeffer te spreken:

 

God, laat mijn gedachten 

tot U komen.

Bij U is het licht, 

U vergeet mij niet.

Bij U is de Hulp, 

bij U is het Geduld.

Ik begrijp Uw weg niet, 

maar U kent de weg voor mij.

 

In het nieuwe jaar drinken we op 7 januari koffie na de dienst om elkaar het goede toe te wensen in het nieuwe jaar.

 

Voor nu: gezegende Kerst en een goede jaarwisseling. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar de heer Piet Noorlander, die vanuit het ziekenhuis en Markant thuisgekomen is. 

En naar mevrouw Betty Hasselaar als attentie voor de mantelzorg die ze geeft.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

aanwezig in Eck en Wiel: woensdag.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 2 januari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl