Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-12-2023

 

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

December 2023 

 

Zondag 3 december, 1e Adventszondag (familiedienst)

10:00 uur voorganger:      Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:        Hans van Leusden / Irisz van Dijk

Collecten: 1e collecte Red een kind

2e collecte Instandh. Pred. plaats

 

Zondag 10 december, 2e Adventszondag

10:00 uur voorganger: Ds. W. de Kam – Diepeveen uit Maurik

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Maximacentrum

2e collecte Kerk

 

Zondag 17 december, 3e Adventszondag

10:00 uur voorganger:      Mw. Kn. H. Koster uit Ede

Ouderling van dienst:       Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerkmuziek

 

Zondag 24 december, 4e Adventszondag, Kerstnachtdienst

22:00 uur voorganger:   Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Onkosten kerk

 

Maandag 25 december, 1e Kerstdag

10:00 uur voorganger:   Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Kinderen in de knel

2e collecte Pastoraat

 

Zondag 31 december, Oudejaarsdag

10:00 uur voorganger:   Ds. G. Schouten uit Echteld

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Oudejaarscollecte

2e collecte Kerk

 

Januari 2024

 

Zondag 7 januari, Epifanie

10:00 uur voorganger: Dhr. D.C. Brinkman uit Ochten

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Hospice Tiel

2e collecte Instandh. Pred. plaats

 

Zondag 14 januari

10:00 uur voorganger:      Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:       Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Binnenlands Diaconaat

2e collecte Kerk

 

Zondag 21 januari, Heilig Avondmaal

10:00 uur voorganger:   Ds. D.M. v.d. Wel uit Zoelen

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Missionair werk

2e collecte Catechese

 

Zondag 28 januari

10:00 uur voorganger:   Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Verwarming

 

 

Voor de agenda

Zondag 10 december 19:00 uur Zangdienst: Troost en Hoop, Sint Annakerk

Zondag 17 december 19:00 uur Kerstfeest door Tieners

Donderdag 21 december 15:30 uur Kerstviering ouderensoos, Jeugdgebouw

Zaterdag 23 december 19:00 uur Passie voor Kerst, start Muziektent Eck en Wiel

Maandag 15 januari 19:30 uur Kerkenraad, Jeugdgebouw

Donderdag 18 januari 19:00-20:00 uur Catechese 12-15 jaar, Annakamer

Donderdag 18 januari 20:00-21:00 uur Catechese 15+, Annakamer

Woensdag 24 januari 19:30 uur Vesper in kader week van gebed, Sint Annakerk

Donderdag 25 januari 14:30 uur Ouderensoos, Jeugdgebouw

Dinsdag 30 januari 20:00 uur Bijbelstudie, Jeugdgebouw

Donderdag 1 februari 19:00-20:00 uur Catechese 12-15 jaar, Annakamer

Donderdag 1 februari 20:00-21:00 uur Catechese 15+, Annakamer

 

 

Vanuit de kerkenraad 

Theo van Wijk heeft aangegeven toch nog een jaar als diaken aan te blijven. Daar zijn we blij mee. Dat neemt niet weg dat er vacatures zijn in de kerkenraad. Voor ouderling-kerkrentmeester, voor ouderling en op termijn ook voor diaken. Als u zelf wilt of iemand weet geef dat dan op aan de scriba van de kerkenraad: Gerrit-Jan van de Pol, scriba@kerkeckenwiel.nl 

 

Verder blijft de mogelijkheid om uw telefoonnummer en mailadres door te geven om belangrijke berichten omtrent gezondheid en ziekte en overlijden te kunnen ontvangen. Ook om de maandbrief en lief & leedbrief indien gewenst digitaal te ontvangen. De lijst ligt in de hal van de kerk.

 

Op zondag 24 december is er alleen 's avonds om 22:00 uur een kerkdienst, de kerstnachtdienst, en op zondag 31 december alleen 's ochtends om 10:00 uur. Op 7 januari is er na de kerkdienst bij de koffie gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen.

 

Het lied van de maand voor december is lied 462.

 

Week van Gebed 2024

De 'Week van gebed voor eenheid' is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door een week lang samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. Dit jaar valt de Week van Gebed in de week van 21 - 28 januari.

 

In onze regio begint de week met een oecumenische viering op zondag 21 januari om 10:00 uur in de St. Lambertus kerk, Kerkpad 2 te Ingen. Voorganger is ds. G. van der Velde uit Rijswijk en aan de dienst werkt een oecumenische zanggroep mee.

 

De week van gebed staat in het teken van het grote gebod 'Heb God lief en de naaste als jezelf.' Het thema is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Het materiaal is dit jaar gemaakt door christenen in Burkino Fasso.

 

Na deze startdienst worden er in de Week van Gebed in heel het land vespers georganiseerd. Tijdens deze korte gebedsdiensten gebruiken de voorgangers gebedspunten en overwegingen die door de landelijke organisatie worden aangeboden. Zo krijgt de verbondenheid met gelovigen elders in de wereld een tastbare gestalte. Overzicht van de vespers in onze regio:

 

Maandag 22 januari 2023 in Ingen

Dinsdag 23 januari in Maurik, r.k.

Woensdag 24 januari in Eck en Wiel

Donderdag 25 januari in Ommeren

 

Deze gebedsdiensten beginnen om 19.30 uur. Bij al deze diensten bent u van harte welkom.

 

 

Zangdienst
Zondagavond 10 december, 19:00 uur, is er een zangdienst in onze st. Annakerk. Het thema is: Troost en Hoop. 
Na de dienst, bij de uitgang, wordt er gecollecteerd. De opbrengst is voor 'het Rode Kruis'. 
Iedereen is welkom. Graag tot dan! Hartelijke groeten, de Zangdienstcommissie

 

 

Ga mee wandelen!

Op zaterdag 27 januari nodig ik u uit om mee te gaan wandelen. Vertrek om 09:30 uur bij de kerk. De bedoeling is zo'n 5-7 km samen te wandelen en met een kopje koffie af te sluiten. Opgeven bij predikant voor vrijdag 26 januari 10:00 uur.

 

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Op woensdag aanwezig in Eck en Wiel. 

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

 

Kerstfeest door tieners

De tieners van de Sint Annakerk bereiden een Kerstviering voor u voor. Deze zal plaatsvinden op zondag 17 december in de Sint Annakerk. Aanvang 19:00 uur. Iedere tiener doet deze avond wat hij of zij leuk vindt om te doen. Iedereen heeft namelijk een eigen talent. Het wordt een mooie en muzikale avond. We hebben allemaal een hart voor de jeugd binnen onze kerk, onze toekomst. Wees dan ook welkom en beleef Kerst met tieners.

 

 

Ouderensoos

De uitnodigingen zijn/worden verspreid voor de jaarlijkse Kerstviering welke georganiseerd wordt door de leiding van de ouderensoos. Alles in samenwerking met de Diaconie. De Kerstviering vindt plaats op donderdag 21 december vanaf 15:30 uur. Mocht u verhindert zijn laat dit dan weten voor maandag 18 december aan Reinie van Doorn (06-12574001) of Theo van Wijk (0344-691960)

 

In het nieuwe jaar staat onze eerste bijeenkomst gepland op donderdag 25 januari van 14:30 uur tot 16:30 uur in het Jeugdgebouw. Wat doen we zoal? Lezen uit de Bijbel, bidden en zingen. Maar vooral willen we aandacht hebben voor elkaar in blijde en verdrietige tijden, elkaar daarin steunen. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning in de vorm van een spel, een film of knutselen.

 

Loop eens een keer binnen! U bent van harte welkom! Heeft u vragen dan kunt u ons altijd bellen. Reinie van Doorn (06-12574001) of Betty Borst (0344-692446)

 

 

Inloopmiddagen

Maandag 4 december vieren we Sinterklaas en op maandag 18 december hebben we onze Kerstviering. Voor 2024 organiseren we inloopmiddagen op maandagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur. Niet wekelijks maar om de 14 dagen. 

 

Iedereen is van harte welkom en er wordt gezorgd voor koffie en thee met iets lekkers erbij. De kosten voor een middag zijn € 1,50.  We zijn gezellig bij elkaar, maken een praatje, doen spelletjes en leuke quizzen. Soms gaan we knutselen of een bloemstukje maken. Eens per jaar maken we een leuk uitstapje. Kom gerust een kijkje nemen. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Corrie van Elst (0344-690477 of 06-10213106) Of bij Ria van Tuil (06-19309377)

 

 

Bijbelkring

We zijn met een kleine groep en willen graag dat er meer mensen bij ons aansluiten. Voor 2024 staan de volgende data (dinsdagen) ingepland: 30 januari, 27 februari, 19 maart, 30 april, 28 mei en 25 juni. De avonden zijn in het Jeugdgebouw. We starten om 20:00 uur en eindigen rond 22:00 uur. Rond 19:45 uur staat koffie en thee klaar en tussendoor hebben we een kleine pauze. Kom eens meedoen om te kijken of het iets voor je/u is. Iedereen is van harte welkom. Meer weten? Neem dan contact op met Ds. T. Nielen-Rosier (0344-691034) of Marja van Amerongen (0344-691927) Goede feestdagen toegewenst en een mooi 2024. Hartelijke groeten, de Bijbelkring.

 

 

Zangdiensten

Afgelopen september was op startzondag in de ochtend een Zangdienst met als thema: Ga je meezingen.
Er was dank aan God door zang en muziek en er waren liederen met bemoedigende teksten.
Het was een goede start voor het nieuwe winterseizoen.

En in dat seizoen is er nog een Zangdienst, D.V. zondag 10 december in de avond.
We beginnen om 19.00 uur. In adventstijd zoeken we samen al zingend naar Troost en Hoop.
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te zingen.
Er is één uitgangscollecte en de opbrengst hiervan zal aan 'het Rode Kruis' worden overgemaakt.

Helaas kunnen we nog niet doorgeven wanneer de eerstvolgende Zangdienst in 2024 zal zijn.
Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit doorgeven.

 

 

Ze zeggen: kerstfeest is een feest van Vrede.
Ze zeggen: kerstfeest is een feest van Licht.
Hoe blijft die boodschap overeind?
Ik zie dat oorlog nooit verdwijnt,
en dat de aarde onder 't donker zwicht.

Ze zeggen: kerstfeest is een feest van leven.
Ze zeggen: kerstfeest is een feest van 't Kind.
Het is een mooi verhaal dat gaat.
Ik zie dat dood gewoon bestaat,
en dat het grote van het kleine wint.

Wat moet ik geloven? Dat van dat kleine Kind?
Ik zie toch met mijn eigen ogen,
dat de wereld wordt bedrogen. Of ben ik blind?

Hoe moet ik geloven? Dat hoop het nooit verliest?
Of moet ik tegen beter weten toch dat Kerstkind
niet vergeten dat voor mij kiest?

Blijf zeggen: kerstfeest is een feest van Vrede.
Blijf zeggen: kerstfeest is een feest van 't Kind.
Herhaal de woorden, zin voor zin en roep ze tegen alles in.
Blijf zeggen dat het Licht van Kerstfeest wint.

We zoeken een ster, kerstliedjes, Gerard van Amstel


Fijne Kerstdagen toegewenst, een mooie jaarwisseling en een gezegend nieuwjaar.

Hartelijke groeten van de Zangdienstcommissie: Anja Quist, Rianne van Meeteren en Marja van Amerongen

 

de Amendo's

U heeft wellicht al eens van deze naam gehoord en uzelf afgevraagd wie of wat dit is. Een korte introductie van dit duo. 

 

Voor dit jaar hebben we toegezegd om een tweetal kerstvieringen muzikaal op te luisteren. Dus er is een kans dat we elkaar op korte termijn tegenkomen. Verder hopen we in 2024 ook hier en daar onze medewerking te verlenen. We zien er naar uit u zingend en muziek makend te ontmoeten en te begroeten. Hartelijke groeten, Willem van Doorn (zang) en Marja van Amerongen (toetsen)

 

 

Collecten Kerkbeheer november: 5 november instandhouding predikantsplaats € 55,10; 12 november verwarming   € 29,20, 19 november erediensten € 31,10 en 26 november pastoraat € 86,50. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 240,25. Via de bank kwam er € 5,-, € 10,- en € 50,- binnen voor de kerk. 

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie november: 5 november Voedselbank € 52,60; 12 november Diaconie € 27,-; 19 november Diaconie € 33,- en 36 november Moldavië € 85,30.

 

 

Informatie voor de maandbrief van de maand februari 2024 moet uiterlijk dinsdag 30 januari 2024 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl