Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

28-11-2023

Kerkdiensten

Zondag 3 december 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, 1e adventszondag (familiedienst)

Zondag 10 december 10.00 uur ds. W. de Kam-Diepeveen uit Maurik, 2e adventszondag

Zondag 10 december 19.00 uur zangdienst

Zondag 17 december 10.00 uur mw. Kn. H. Koster uit Ede, 3e adventszondag

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 20,– en via mw. A. Quist € 10,–.

 

Vanuit de Annakamer

Op zaterdag 11 november hebben we met een klein groepje gewandeld in de omgeving van Eck en Wiel. Het jaarthema is immers: Ga mee! Dus wandelen. 

Het was echt herfstweer, de bomen kleurden geel, oranje en rood, er waren schitterende luchten, er was zon en felle regen. We hoorden over de geschiedenis van Eck en Wiel en Ingen en kwamen het oude doopvont van de kerk tegen bij de Kortenhoeve. 

De wandeling sloten we af met een kopje koffie en thee in de Annakamer. 

Het idee is om elk seizoen een keer samen te wandelen.

 

Op dinsdag 14 november was ik samen met 2 jongeren en 1 gemeentelid in Echteld. We woonden samen met mensen uit de andere dorpen van Klavertje 5 de toerusting bij. Spreker was Sabine van der Heijden. 

Sabine vertelde over haar onderzoek en over de kernwaarden die jongeren belangrijk vonden. Steeds lichtte ze een kernwaarde toe en vroeg aan de aanwezigen: hoe is het met die kernwaarde gesteld in jullie gemeente, geef eens een cijfer tussen 1-10. Waar zie je die kernwaarde terug en wat kan er beter. Het leverde mooie gesprekken op en we willen er nog eens op terug komen.

 

Zo langzamerhand komt de kersttijd in beeld. Op zondag 3 december vieren we de 1e Advent. Het thema zal zijn: Ga mee, op weg naar vrede. 

De dienst is voorbereid samen met de bijbelstudiegroep. Het moest over vrede gaan in deze tijd van oorlogen en aanslagen. 

We hopen op een mooie dienst en op een goede adventstijd. Dat de hoop op vrede niet verloren gaat. Het lied van de maand in december zal lied 462 zijn: Zal er ooit een dag van vrede zijn. In deze dienst zal het lied geïntroduceerd worden.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Hoekstra aan de Henri Dunantstraat en naar de familie Jan en Janny Onink, Adam van Deelenstraat.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

aanwezig in Eck en Wiel: woensdag.

 

Zangdienst

Zondagavond 10 december om 19.00 uur is er een zangdienst in onze Sint Annakerk. 

Het Thema is ‘Troost en Hoop’. 

Na de dienst, bij de uitgang, wordt er gecollecteerd. De opbrengst is voor het Rode Kruis. 

Iedereen is welkom. 

Graag tot dan! 

 

Hartelijke groeten,

de zangdienstcommissie

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 5 december op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Let op! Dit is een dubbele uitgave!