Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

31-10-2023

Kerkdiensten

Woensdag 1 november 19.30 uur ds. T. Nielen-Rosier, Dankdag voor gewas en arbeid.

Zondag 5 november 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, Heilig Avondmaal.

Zondag 12 november 10.00 uur ds. W.L. Pera uit Leersum.

Zondag 19 november 10.00 uur dhr. D.C. Brinkman uit Ochten.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. A. Slob € 10,–.

 

Volkstuin

Er zijn nog een aantal percelen vrij van de volkstuin aan de Kniphoek. Als u belangstelling heeft, dan kunt u een mail sturen naar: corzuidema14@gmail.com

 

Vanuit de Annakamer

Op zondag 22 oktober is Willy van Tuil-van Doorn overleden in de leeftijd van 82 jaar. 

We wensen de kinderen en de kleinkinderen kracht en sterkte toe in de komende tijd.

In de volgende De Kerk Roept zal er een in memoriam staan.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 november op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl