Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

17-10-2023

Kerkdiensten

Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. G. Schouten uit Echteld.

Zondag 29 oktober 10.00 uur ds. G. Boer uit Rhenen, Hervormingsdag/Bijbelzondag.

Woensdag 1 november 19.30 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, dankdag voor gewas en arbeid.

Zondag 5 november 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Heilig Avondmaal.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,–; via dhr. A. Muller
€ 10,–; via G.J. van de Pol € 20,– en via dhr. T. van Wijk 2x € 20,– en 1x € 25,–.

 

Vanuit de Annakamer

Dit keer heb ik weinig te melden. Er gebeurt veel in de wereld, dat maakt ook stil.

We bidden dat God uitkomst wil geven, in Israël, Oekraïne, en daar waar de aarde beeft.

We bidden God ons kracht te geven om te blijven omzien naar anderen die dat nodig hebben.

 

Verder draait het kerkelijk leven weer volop. Tienerdienst, ouderensoos, catechese, Bijbelstudie, kerkenraad en alle andere zaken die meer op de achtergrond gebeuren. Er wordt gedaan wat de hand vindt om te doen.

 

Vanaf november is er weer een lied van de maand in de kerkdienst. Jaren geleden was dit ook het geval, met de invoering van het huidige liedboek. Vanuit de werkgroep liturgie wordt dit nu weer opgepakt. Een maand lang komt 1 lied terug. Soms zal er een lied zijn dat bekend is, maar op de achtergrond is geraakt, soms een nieuw lied. De zanggroep zal hierin ondersteunen.

 

Aan het eind van de maand heb ik een week vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Conetta van Beusichem, tel. 06-55818250.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Riet van Deinzen-Verwoerd aan de Bolderikstraat en naar Ton Jansen aan de Prinses Beatrixstraat.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 24 oktober op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl