Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

03-10-2023

Kerkdiensten

Zondag 8 oktober 10.00 uur dhr. D.C. Brinkman uit Ochten, Werelddiaconaatszondag.

Zondag 15 oktober 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. G. Schouten uit Echteld.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,–; via dhr. A. Muller € 10,– en via dhr. T. van Wijk € 20,–.

 

Vanuit de Annakamer

De verslagenheid is groot. Hebben we eind augustus Ans van Bruxvoort begraven, op 22 september hebben we Henk van Doorn begraven. In een maand tijd moeten we 2 mensen missen die actief waren en veel voor anderen, binnen en buiten de kerk, betekenden. Het is niet te vatten. 

En toch gaat het leven door. Misschien iets minder vrolijk, met weemoed, maar toch. Geconfronteerd met de eindigheid vertrouwen we toch op God, dat Hij erbij is.

 

Op donderdag 5 oktober zal de toerustingsavond zijn in het jeugdgebouw. Spreker Jan Willem Scheurwater, geestelijk verzorger van de Valentijn. Inloop 19.30 uur. Start 20.00 uur. 

 

Op dinsdag 10 oktober is er gemeenteavond in het jeugdgebouw. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur. 

Het beleidsplan en de plaatselijke regeling staan op het programma, en de naam. We hopen met elkaar hierover in gesprek te gaan en er is ook ruimte voor persoonlijke ontmoeting. 

 

Op zondag 15 oktober zal Kylian Schuur gedoopt worden. 

 

En de catechisaties gaan starten. Voor 18+ is de 1e bijeenkomst geweest, voor 12-17 jarigen start het binnenkort. Houd de app in de gaten!

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar meneer Alex Verbeek, Spiraeastraat en naar mevrouw Hasselaar.

 

In memoriam Henk (Hendrik Aaldert) van Doorn

Op 15 september overleed na een kort ziekbed Henk van Doorn in de leeftijd van 60 jaar. Voor velen onverwacht. 

Op 22 september was de afscheidsdienst in de St. Annakerk. In de dienst gedachten we Henk, wie hij voor ons was en wat hij betekende. 

Henk wilde niet op de voorgrond staan, toch kenden velen hem. 

Zijn teamleider logistiek uit het ziekenhuis sprak namens zijn collega’s. Henk heeft 20 jaar de post rond gebracht door heel het ziekenhuis en kende veel medewerkers. Toegewijd was het woord dat op kwam: in zijn werk, in zijn hulp aan anderen, aan alles wat voor hem betekenis had. En met de nodige humor. 

Op de Bijbelkring en in de gespreksgroep had hij een eigen inbreng, die gewaardeerd werd. 

Hij onderhield veel contacten in de kerk, in de buurt en met familie. Zijn favoriete lied was lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn. Dat lied hebben we gezongen en we lazen Psalm 139, 1-6. Over God die Henk en ons kent en die voor en achter Henk is, en zijn hand die Henk vasthoudt. 

We vertrouwen erop dat Henk nu met God is en we wensen zijn zus en zwager, nicht, vrienden en allen die Henk zullen missen op het werk, in de kerk en in het dorp Gods nabijheid en veel sterkte toe in de komende tijd.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 10 oktober op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl