Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-10-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 1 oktober (Israëlzondag) 

10:00 uur voorganger:     Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:     Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Kerk en Israël 

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Zondag 8 oktober (Werelddiaconaatszondag)

10:00 uur voorganger: Dhr. D.C. Brinkman uit Ochten

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Werelddiaconaat

2e collecte Pastoraat

 

Zondag 15 oktober

10:00 uur voorganger:     Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:     Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerktelefoon

 

Zondag 22 oktober

10:00 uur voorganger: Ds. G. Schouten uit Echteld

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Buitenonderhoud

 

Zondag 29 oktober (Hervormingsdag / Bijbelzondag)

10:00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Nederlands Bijbelgenootschap

2e collecte Kerk

 

Voor de agenda

Donderdag 5 oktober 19:00 uur catechese 12-17 jarigen Annakamer

Donderdag 5 oktober 19:30 inloop 20:00 uur toerustingsavond met Jan Willem Scheurwater, jeugdgebouw 

Dinsdag 10 oktober 19:00 inloop gemeenteavond. Start 19:30 jeugdgebouw

Maandag 16 oktober 19:30 uur kerkenraad

Woensdag 18 oktober 20:00 uur catechese 18+ jeugdgebouw of Annakamer

Donderdag 19 oktober 19:00 uur catechese 12-15 Annakamer

Donderdag 19 oktober 20:00 uur catechese 15+ Annakamer

Dinsdag 31 oktober 20:00 uur Bijbelstudie jeugdgebouw

 

 

Gemeente avond

Op dinsdag 10 oktober om 19:30 uur is er de jaarlijkse gemeente-avond. We zijn blij te kunnen melden dat het breed moderamen van de classis heeft ingestemd met de wijze waarop ons kerkbestuur nu is ingevuld. Concreet met een kleine kerkenraad ondersteund met de verschillende werkgroepen. Wij zullen het schrijven van het breed moderamen nog toelichten op de gemeente-avond.

De kerkenraad heeft de beleidsplannen van de verschillende werkgroepen gebundeld. Deze beleidsplannen zijn opgenomen in het totale beleidsplan voor de St Anna Kerk voor de komende 4 jaar. De kerkenraad heeft het beleidsplan vastgesteld.

Dit geldt ook voor de gewijzigde plaatselijke regeling. Afgelopen jaren zijn onderdelen van de plaatselijke regeling besproken op de gemeente avond. Tevens is de wijze van opmaak van de plaatselijke regeling aangepast. De kerkenraad heeft de gewijzigde plaatselijke regeling vastgesteld.

Zowel het beleidsplan als de plaatselijke regeling ligt vanaf vandaag tot de gemeenteavond ter inzage bij de scriba. 

 

Naast deze stukken zal ook de rapportage rond de naamsverandering aan de orde komen en willen we elkaar ook ontmoeten en spreken. We hopen op een goede avond. Welkom! 

 

Toerusting vanuit Klavertje 5

De predikanten van het klavertje 5 (kerken in Ommeren, Ingen, Eck en Wiel, Maurik en Echteld) verzorgen deze winter weer een 4-tal toerustingsavonden.

De eerste avond zal op donderdag 5 oktober zijn, inloop om 19:30 en start om 20:00 uur in het jeugdgebouw in Eck en Wiel. Jan-Willem Scheurwater, geestelijk verzorger in o.a. De Valentijn in Maurik, zal spreken over het werk van de geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Wat is geestelijke verzorging eigenlijk en is daar behoefte aan in deze tijd? En hoe ziet dat er uit, ook vanuit Bijbels oogpunt? Welke dilemma’s komt de geestelijk verzorger tegen in de ouderenzorg en hoe kun je positief kijken naar het ouder worden en naar de ouderdom met alles wat daarbij hoort. We hopen op een mooie avond met jong en oud om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Van harte welkom!

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Op woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Tussen 10:00 en 12:00 uur ‘open’ Annakamer. 

Tel: 0344-691034

Email: predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer september: 3 september instandhouding predikantsplaats € 38,70; 10 september erediensten € 33,45; 17 september klein onderhoud € 30,30 en 24 september eigen jeugdwerk € 21,20.

 

De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 151,25. Via de bank kwam er € 75,- binnen voor de kerk. 

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie september: 3 september diaconie € 37,25; 10 september Maxima Centrum € 52,30; 17 september Zending € 30,55 en 24 september diaconie € 20,70.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand november 2023 moet uiterlijk dinsdag 31 oktober 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl