Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Gemeente-avond

10-10-2023

Op 10 oktober om 19.30 is er de jaarlijkse gemeente-avond. We zijn blij te kunnen melden dat het breed moderamen van de classis heeft ingestemd met de wijze waarop ons kerkbestuur nu is ingevuld. Concreet met een kleine kerkenraad ondersteund met de verschillende werkgroepen. Wij zullen het schrijven van het breed moderamen nog toelichten op de gemeente-avond.

 

De kerkenraad heeft de beleidsplannen van de verschillende werkgroepen gebundeld. Deze beleidsplannen zijn opgenomen in het totale beleidsplan voor de St Anna Kerk voor de komende 4 jaar. De kerkenraad heeft het beleidsplan vastgesteld.

 

Dit geldt ook voor de gewijzigde plaatselijke regeling. Afgelopen jaren zijn onderdelen van de plaatselijke regeling besproken op de gemeente-avond. Tevens is de wijze van opmaak van de plaatselijke regeling aangepast. De kerkenraad heeft de gewijzigde plaatselijke regeling vastgesteld.

 

Zowel het beleidsplan als de plaatselijke regeling ligt vanaf vandaag tot de gemeenteavond ter inzage bij de scriba.