Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

19-09-2023

Kerkdiensten

Zondag 24 september 10.00 uur mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden.

Zondag 1 oktober 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

 

Giften

Giften voor de kerk via mevr. A. Slob € 10,–; via mevr. C. van Elst € 20,– en € 10,–; via dhr. T. van Wijk € 20,– en via de solidariteitskas 2x € 10,–.

 

Opbrengst rommelmarkt

De op zaterdag 2 september gehouden rommelmarkt voor de Sint Annakerk heeft € 1.822,35 opgebracht.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedank.

 

Vanuit de Annakamer

De kop voor het winterseizoen is eraf! 

 

Op 2 september hadden we de rommelmarkt met een mooie opbrengst. Het was weer een gezellige markt met veel hulp en mooi weer. 

 

Op 9 september bezochten ruim 20 mensen de kerk in het kader van de open monumentendag en op 10 september hadden we de startviering met het thema: Ga mee zingen. 

We hebben veel gezongen en zelf merkte ik wat zingen doet, ik werd blij van de vrolijke zang en als het wat treuriger werd voelde ik dat mee. 

Na de dienst was er koffie in de tent met cupcakes. 

 

Laat het winterseizoen maar beginnen!

 

Op 28 september is er weer ouderensoos om 14.30 uur in het jeugdgebouw. 

U bent van harte welkom! 

Het zal vreemd zijn zonder Ans. Gelukkig gaat de ouderensoos door, onder leiding van Betty en Reinie. Deze keer zal Theo aanwezig zijn in plaats van Reinie.

 

Wat ook weer gebeurt: de predikanten van het klavertje 5 verzorgen weer toerustingsavonden.

De eerste zal op 5 oktober in Eck en Wiel zijn. 

Jan-Willem Scheurwater, geestelijk verzorger o.a. in De Valentijn, zal spreken over geestelijke verzorging in de ouderenzorg, wat geestelijke verzorging is, ook vanuit bijbels oogpunt, over de noodzaak, over de dilemma’s die hij tegenkomt en hoe je positief kunt kijken naar het ouder worden en de ouderdom en alles wat daarbij komt kijken. 

Plaats: jeugdgebouw, inloop vanaf 19.30 uur.

Tijd: 20.00 uur start. 

Van harte welkom. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Jetty Hol, Prinses Beatrixstraat en naar dhr. Jos van Andel, Baan.

 

In memoriam Ans (Johanna Cornelia) van Bruxvoort-Nab

Op 31 augustus hebben we in een volle kerk afscheid genomen van Ans. Zij is op 25 augustus overleden in de leeftijd van 80 jaar. 

 

Het overlijden kwam niet onverwacht, maar toch wel onverwacht. 

 

Er was altijd zoveel liefde… Zo typeerden Geurt, de kinderen en de kleinkinderen Ans. Haar dochters, kleinkinderen en broer vertelden erover. 

 

Die liefde ervaarden veel gemeente­leden in Ans in wat ze deed, als diaken, in de leiding van de ouderensoos, als bezoekdame, in de zorg die ze gaf, daar waar het nodig was. 

Haar liefde uitte zich in praktisch handelen, nuchter, zonder poeha, doen. 

Ook haar liefde voor Hongarije kwam aan bod. Ze ging er samen met Geurt voor het eerst heen vanuit de diaconie in Bennekom op zendingsreis in de jaren ’70. Ze zijn er veel geweest en de contacten met het gastgezin bleven. 

En haar liefde voor koken werd genoemd. Menig uitje van de ouderensoos eindigde in de tuin aan de Tielsestraat met hapjes of een maaltijd. 

 

Uit de bijbel lazen we de trouwtekst van Geurt en Ans uit Deuteronomium 33, 27: “De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen”. 

Mozes sprak deze woorden, terwijl hij zijn zonen zegende aan het einde van zijn leven. Deze zegen ervaarde Ans in haar leven. Ze ervaarde leiding in haar leven, in haar geloof, in de keuze voor werk, voor de kerk, in haar gezin en ook in de zorg die ze gaf. Daar was ze dankbaar voor en zelf ervaarde ze ook zoveel liefde, ze had zoveel lieve mensen om zich heen. Ans voelde zich erdoor gedragen en gesteund, en zo heeft ze tot het laatst kunnen doen wat ze graag wilde. Er zijn voor de ander. We vertrouwen erop dat ze nu veilig in Gods armen is.

 

We wensen Geurt, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en allen die Ans missen kracht toe in de tijd die komt.

 

Collecte

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269.

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer ussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 26 september op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl