Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

05-09-2023

Kerkdiensten

Zondag 10 september 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, startzondag.

Zondag 17 september 10.00 uur ds. S. de Kam uit Maurik.

 

Giften

Giften voor de kerk via dhr. T. van Wijk € 20,–, via dhr. van Leusden € 10,– en via mw. D. van Zoest € 50,–.

 

Open Monumentendag

Op zaterdag 9 september doet onze gemeente ook mee met de landelijke Open Monumentendag en is onze prachtige St. Anna kerk geopend van 10.00 tot 15.00 uur voor bezichtiging. 

 

Ook onze organist zal aanwezig zijn en regelmatig het orgel bespelen. 

 

Iedereen is van harte welkom.

 

Vanuit de Annakamer

Op 10 september is de startviering. Dit jaar met het thema: Ga mee zingen. 

De dienst is mee voorbereid met de zangdienstcommissie en we zullen veel zingen, psalmen en liederen uit de breedte van de kerk. U bent van harte welkom.

 

Overleden

Op 25 augustus is Ans van Bruxvoort overleden in de leeftijd van 80 jaar. 

Voor de familie en voor de kerkgemeenschap een schok. Er was altijd zoveel liefde…

Die liefde gaan Geurt, zijn dochters en de kleinkinderen missen. Die liefde gaan we allemaal missen, vooral de mensen die die liefde ervaren hebben. 

We wensen Geurt en de familie kracht toe in de komende tijd. 

 

In de volgende De Kerk Roept zal ik een in memoriam schrijven.

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar Celine Griffioen-van Dam, Henri Dunantstraat en naar mw. D. van de Berg-Schimmel, Adam van Delenstraat.

 

Collecte

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269.

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer ussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 september op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl