Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

22-08-2023

Kerkdiensten

Zondag 27 augustus 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Heilig Avondmaal.

Zondag 3 september 10.00 uur mw. ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal.

 

Giften

Giften voor de kerk via Theo van Wijk 2x € 20,–; via Anja Quist € 10,–; via Riet Muller € 10,–; via Ans van Bruxvoort € 20,– en via mw. ds. T. Nielen-Rosier 1x € 15,– en 1x € 12,50.

 

Vanuit de Annakamer

Na een rustige vakantie met veel wandelen in Tsjechië ben ik inmiddels al weer een paar weken aan het werk. De eerste bezoeken heb ik afgelegd en ik ben al weer voorgegaan. Ik hoop dat met mij velen weer uitgerust zijn en eenieder heeft kunnen genieten van de vakantie of het nog tegoed heeft. Als je zelf niet meer weggaat is het fijn dat iedereen weer terugkomt.

Zo langzamerhand vult de agenda zich. De voorbereidingen voor de rommelmarkt zijn in volle gang. Ik zag de borden op de toegangswegen staan. 

Zaterdag 2 september van 10.00-14.00 uur is het weer zover. We hopen weer op een gezellige dag met een grote opbrengst! 

Iedereen van harte welkom!

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar Betty van Eck, naar mw. Van Rijswijk en dhr. Van Blijderveen in Maurik, naar mw. Berendsen-ter Haar, en naar mw. Valburg-Kwint, Homoetsestraat. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Oproep! Zanggroepjes tijdens de kerkdiensten.

Zoals iedereen weet is er een zanggroepje tijdens de kerkdienst aanwezig, dit ter ondersteuning en aanvulling op de samenzang van de gemeente. Wil(t) jij/u meezingen met de zanggroepjes?

Laat het ons weten, van harte welkom! Twijfel of vragen? Neem dan ook contact met ons op.

 

Hartelijke groeten, namens de werkgroep Liturgie, 

 

Marja van Amerongen,

e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl

 

Rommelmarktcommissie zoekt helpende handjes.

D.V. zaterdag 2 september a.s. hopen wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt rondom de St. Annakerk te houden. Als inzamelmomenten hebben we zaterdag 26 augustus van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagavond 1 september van 18.00 tot 19.00 uur. Beide inzamelmomenten vinden plaats bij de St. Annakerk. Meer inzamelmomenten zijn er niet omdat we al zoveel spullen hebben. Alle hulp is welkom! Met uw hulp kan onze gezellige markt doorgaan! 

Fijne vakantie! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Henriëtte van den Assem,

Corrie Vonk en 

Rianne van Meeteren.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 29 augustus op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl