Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

25-07-2023

Kerkdiensten

Zondag 30 juli 10.00 uur ds. W.L. Pera uit Leersum.

Zondag 6 augustus 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier.

Zondag 13 augustus 10.00 uur ds. Y.M. Voorhaar uit Ede.

Zondag 20 augustus 10.00 uur ds. D.M. v.d. Wel uit Zoelen. 

 

Giften

Gift voor de kerk via Anja Quist € 20,–.

 

Vanuit de Annakamer

Vanwege de vakantieperiode dit keer een De Kerk Roept die 2 weken terug kijkt en 4 weken vooruit. Het is een rustige periode. We kunnen op adem komen, ook in het kerkelijk werk.

 

De eredienst en het bezoekwerk gaan door. Ook de zorgen die mensen hebben met hun gezondheid. Ziekenhuisopnames, behandelingen, afwachten. 

Via de lief- en leedbrief houden we u op de hoogte, zodat u kunt meeleven, met gebed en een kaartje.

 

Onze predikant is op vakantie tot 26 juli. Voor dringende zaken is Conetta van Beusichem bereikbaar via tel. 06-55818250. 

 

Daarna kunt u weer terecht bij onze predikant, ds. Trijnie Nielen-Rosier, tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar de familie De Heus en de heer Van Roekel ter bemoediging. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

scriba Gerrit-Jan van de Pol

 

Rommelmarktcommissie zoekt helpende handjes

D.V. zaterdag 2 september a.s. hopen wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt rondom de St. Annakerk te houden. Dit kunnen we echter niet zonder hulp. 

 

Wilt u/jij een handje helpen met de markt of met het ophalen van de spullen op donderdagavond 31 augustus en/of vrijdagavond 1 september, dan horen we dat graag. 

 

U/je kunt dit voor 5 augustus kenbaar maken bij een van de commissieleden. 

 

Als inzamelmomenten hebben we zaterdag 26 augustus van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagavond 1 september van 18.00 tot 19.00 uur. 

Beide inzamelmomenten vinden plaats bij de St. Annakerk. 

Meer inzamelmomenten zijn er niet omdat we al zoveel spullen hebben. 

 

Alle hulp is welkom! 

Met uw hulp kan onze gezellige markt doorgaan! 

 

Fijne vakantie! 

 

Hartelijke groeten, 

Henriëtte van den Assem, Corrie Vonk & Rianne van Meeteren.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 15 augustus op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Houd er rekening mee dat dit een maandeditie is.