Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-07-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Juli

 

Zondag 2 juli

10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort

Ouderling van dienst:  Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2collecte Instandh. Predikantspl.

 

Zondag 9 juli

10:00 uur voorganger: Ds. W. de Kam – Diepeveen uit Maurik

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Ambulance Wens

2e collecte Ouderensoos

 

Zondag 16 juli

10:00 uur voorganger: Mw. ds. M.A. de Hoog uit Zeist

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Erediensten

 

Zondag 23 juli

10:00 uur voorganger: Ds. T.P. de Jong uit Schaesberg

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Noodhulp Griekenland

2e collecte Kerktelefoon

 

Zondag 30 juli

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerk

 

Augustus 

 

Zondag 6 augustus

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Instandh. Predikantspl.

 

Zondag 13 augustus

10:00 uur voorganger: Ds. Y.M. Voorhaar uit Ede

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Hospice Tiel

2e collecte Buitenonderhoud

 

Zondag 20 augustus

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. v.d. Wel uit Zoelen

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Orgelfonds

 

Zondag 27 augustus

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Eigen Jeugdwerk

2e collecte Pastoraat

 

 

Voor de agenda

Maandag 21 augustus 19:30 uur kerkenraad in jeugdgebouw

Zaterdag 2 september rommelmarkt naast de kerk

 

Vakantie predikant

Onze predikant is tot 26 juli op vakantie. Voor dringende zaken kunt u Conetta van Beusichem bellen, 06-55818250. 

 

 

Verjaardagsbusje

Voorlopig is Dhr. Theo van Wijk contactpersoon voor het verjaardagsbusje. Bij hem kunt u terecht om het busje te legen en om nieuwe kaarten op te halen.

 

Rommelmarktcommissie zoekt helpende handjes

D.V. zaterdag 2 september a.s. hopen wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt rondom de St. Annakerk te houden. Dit kunnen we echter niet zonder hulp.

Wilt u/jij een handje helpen met de markt of met het ophalen van de spullen op donderdagavond 31 augustus en/of vrijdagavond 1 september, dan horen we dat graag. U/je kunt dit voor 5 augustus kenbaar maken bij een van de commissieleden. 

 

Als inzamelmomenten hebben we zaterdag 26 augustus van 10:00 tot 12:00 en vrijdagavond 1 september van 18:00 tot 19:00 uur. Beide inzamelmomenten vinden plaats bij de St. Annakerk. Meer inzamelmomenten zijn er niet omdat we al zoveel spullen hebben.

Alle hulp is welkom! Met uw hulp kan onze gezellige markt doorgaan!

Fijne vakantie!


Hartelijke groeten,
Henriëtte van den Assem
Corrie Vonk
Rianne van Meeteren

 

Kopij voor de Klepel

Graag voor zaterdag 19 augustus de kopij voor De Klepel insturen bij Miranda van Dijk. kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Afwezig tot 26 juli.

Daarna op woensdag aanwezig in Eck en Wiel. Tussen 10 en 12 uur ‘open’ Annakamer. 

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer juni: 4 juni Instandhouding predikantsplaats € 29,30; 11 juni Erediensten € 81,20; 18 juni Pastoraat € 42,-; 25 juni Orgelfonds € 52,20. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 190,90. Via de bank kwam er € 25,- en € 5,- aan collectegeld binnen voor de kerk. Er is ook een gift binnengekomen voor het orgelfonds van € 50,-.

 

Het bloemenfonds heeft over de maanden mei en juni € 50,70 opgebracht.

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie juni: 4 juni Diaconie € 31,60; 11 juni Zending € 28,30; 18 juni Dorcas € 50,10; 25 juni Timonhuis 

€ 38,60.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand september 2023 moet uiterlijk dinsdag 29 augustus 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl