Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

27-06-2023

Kerkdiensten

Zondag 2 juli 10.00 uur ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort.

Zondag 9 juli 10.00 uur ds. S. de Kam uit Maurik.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. Muller € 10,–; via ds. T. Nielen-Rosier € 30,– en via mw. Quist € 20,–.

 

Vanuit de Annakamer

Zondag 25 juni is er familiedienst. 

Thema: Een nieuw begin. 

Ditmaal hebben de catechisanten de dienst mee voorbereid. Voor hen zijn andere liedjes en actie belangrijk in een dienst. Het kan maar zo dat ze kerkgangers iets vragen over een nieuw begin. 

Verder leveren ze een bijdrage bij de mededelingen, bijbellezing, collecteren, zang, liturgieboekje en hebben ze voor input gezorgd voor de preek. 

Ik kijk ernaar uit.

 

De voorbereiding van de volgende familiedienst, 10 september, is al deze week. De zangdienstcommissie zal mee voorbereiden.

 

De ouderensoos sluit a.s. donderdag het seizoen af met een uitje en samen eten.

 

Ook de bijbelstudie sluit af met samen eten. 

Voor mij breekt daarna de zomervakantie aan tot eind juli. 

Voor dringende zaken is Conetta van Beusichem bereikbaar via tel. 06-55818250. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar de familie Drost aan de Homoetsestraat in Maurik en naar mevrouw Van Houten aan de Pr. Beatrixstraat. 

 

Overleden

Op 9 juni is dhr. D. van Ingen, Rijnstraat, in de leeftijd van 90 jaar, overleden.

Op 19 juni is de dhr. G.C.J. Hasselaar, Saffatinstraat, Maurik in de leeftijd van 96 jaar overleden.

 

We wensen de beide families veel sterkte en kracht toe en de nabijheid van God en steun vanuit de gemeenschap.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Rommelmarktcommissie zoekt helpende handjes

D.V. zaterdag 2 september a.s. hopen wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt rondom de St. Annakerk te houden. 

Dit kunnen we echter niet zonder hulp. 

 

Wilt u/jij een handje helpen met de markt of met het ophalen van de spullen op vrijdagavond 1 september, dan horen we dat graag. 

 

U/je kunt dit voor 5 augustus kenbaar maken bij een van de commissieleden.

 

Wij hopen op voldoende hulp, zodat onze gezellige markt door kan gaan.

 

Hartelijke groeten van 

 

Henriëtte van den Assem, Corrie Vonk en Rianne van Meeteren.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 4 juli op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl