Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

13-06-2023

Kerkdiensten

Zondag 18 juni 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, Heilig Avondmaal.

Zondag 25 juni 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, Afsluiting seizoen.

 

Giften

Giften voor de kerk via dhr. Van Wijk € 100,–; via mw. Muller € 10,– en via ds. T. Nielen-Rosier € 30,–.

 

Vanuit de Annakamer

Zo zijn de feestdagen voorbij en begint de zomertijd. 

Een tijd die voor de meeste mensen in het arbeidsproces betekent dat het leven iets rustiger wordt. 

Niet voor iedereen, sommigen moeten een tandje harder vanwege oogsten of juist werken in de recreatiesector. 

Eenmaal gepensioneerd maakt het misschien wel niet uit en zijn de dagen altijd rustiger dan vroeger.

 

In de kerk zijn de zomermaanden ook iets rustiger. Catechisatie is al afgelopen en de Bijbelkring vergadert nog 1 keer. De eredienst en het bezoekwerk gaat door. Ook de zorgen die mensen hebben met hun gezondheid. 

Ziekenhuisopnames, behandelingen, afwachten. Via de lief- en leedbrief houden we u op de hoogte, zodat u kunt meeleven, met gebed en een kaartje. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar de familie Schreuders aan de Adam van Deelenstraat en naar de familie Kwint-Onink aan de Saffatinstraat in Maurik.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 20 juni op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl