Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

16-05-2023

Kerkdiensten

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur dhr. A. van Drie uit Heteren.

Zondag 21 mei 10.00 uur mw. kn. H. Koster uit Ede, Wezenzondag.

Zondag 28 mei Pinksteren 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier.

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier 1x € 20,–.

 

Vakantieweek

Ook dit jaar wordt er door de commissie ‘Vakantieweek Roosevelthuis West-Betuwe’ weer een vakantieweek georganiseerd in het Roosevelthuis te Doorn. Dit jaar zal dat zijn van zaterdag 28 oktober t/m zaterdag 4 november.

 

In het nieuwe Roosevelthuis is plaats voor 39 gasten. De gasten die hiervoor in aanmerking komen, zijn die omwille van hun gezondheid niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te kunnen, dan wel afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen. 

De inschrijvingsdatum sluit op 1 juli 2023.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met diaken Theo van Wijk, tel. 0344-691960. 

 

Vanuit de Annakamer

Deze keer ontving ik een bedankje.

 

Dag allemaal,

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, appjes, bezoekjes enz. die ik allemaal heb ontvangen. Dit heeft mij erg geholpen in de zware revalidatieperiode bij Markant en om te wennen in mijn nieuwe omgeving in Lingewaarde. 

Het zijn zoveel berichten uit mijn dorp dat het voor mij niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom doe ik dat op deze manier. Heel erg bedankt, het is hartverwarmend. 

Mocht u zin hebben om langs te komen, dan bent u van harte welkom. 


Met hartelijke groeten,


Dits ter Haar,

Zorgcentrum Lingewaarde,

Kamer 111,

Gasthuislingelaan 2,

4002 AG  TIEL.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Van Doorn aan de Blankertseweg en met felicitaties naar de familie Schuur aan de Korenbloemstraat vanwege hun huwelijk. 

 

Inmiddels is de rouwgroep afgelopen, die ik samen met Marieke Muijen van het Centrum van Levensvragen Rivierengebied geleid heb. 

Zes keer zijn we met vijf deelnemers bij elkaar gekomen en hebben we verhalen en ervaringen gedeeld, steeds aan de hand van een thema. Soms was er een opdracht. 

We kijken er goed op terug. 

Een deelnemer zei: ‘ik wist niet waar ik aan begon, maar na de eerste keer was het al goed’. Een ander: ‘het verdriet kon hier landen, het is niet opgelost, maar het werd bespreekbaar’. Weer een ander: ‘er was hier alle rust en ruimte voor mijn verhaal’. 

Na de zomer hebben we een terugkomdag. Mogelijk starten we in het najaar nog een groep.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

In memoriam: mevrouw Jennie Bleijenberg-Alberts. Op 24 april is Jennie Bleijenberg-Alberts overleden in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde het laatste jaar op De Valentijn in Maurik. 

In een volle kerk hebben we op 1 mei afscheid genomen en is ze begraven bij haar man op de begraafplaats in Eck en Wiel. 

Jennie was geliefd, ze had voor iedereen een vriendelijk woord, leefde in dankbaarheid en iedereen kende haar, tot de glazenwassers op De Valentijn toe. 

Een power-woman noemde een van haar kleindochters haar: ze was er altijd voor je, ze ontwikkelde zich tot het laatst toe en reed tot een half jaar geleden nog auto. 

Jennie heeft veel voor de kerk gedaan, ze was ouderling en bezocht veel mensen. 

Haar gebed was om een instrument van Gods vrede te zijn (naar gebed toegeschreven aan Franciscus van Assisi), zo heeft ze geleefd, licht gebracht waar het duister was en vreugde waar verdriet. Zo kon de tekst in de dienst ook zijn: ‘Wie in mij gelooft zal leven’. 

We wensen haar familie, broers en zussen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en iedereen die haar mist sterkte en Gods nabijheid toe in de komende tijd.

 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 23 mei op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl