Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-05-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen. 

Zondag 7 mei 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. J.B. Quik Verweij uit Heelsum 
Ouderling van dienst: Hans van Leusden
Collecten: 1e collecte Diaconie 
2e collecte Instandhouding Predikantsplaats 

Zondag 14 mei 
10:00 uur voorganger: Ds. H.G. Dijk uit Acquoy 
Ouderling van dienst: Hans van Leusden 
Collecten: 1e collecte Bijbelgenootschap 
2e collecte Catechese 

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag 
10:00 uur voorganger: Dhr. A. van Drie uit Heteren 
Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem 
Collecten: 1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerk 

Zondag 21 mei, Wezenzondag 
10:00 uur voorganger: Mw. Kn. H. Koster uit Ede 
Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol 
Collecten: 1e collecte Voedselbank 
2e collecte Jeugdwerk 

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier 
Ouderling van dienst: Hans van Leusden 
Collecten: 1e collecte Maximacentrum 
2e collecte Geluidsinstallatie 

Voor de agenda 
Donderdag 11 mei 8:30 uur 55+ reis, start vanuit het jeugdgebouw 
Maandag 15 mei 19:30 uur kerkenraad in jeugdgebouw 
Dinsdag 20:00 uur Bijbelstudie in jeugdgebouw 

Boekenmarkt 
De opbrengst van de boekenmarkt die op zaterdag 22 april is gehouden heeft € 331,50 opgebracht. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedankt! 

NPV thema-avond: Leefstijl en gezondheid 
Voor wie geïnteresseerd is, de NPV, de Nederlandse Patiëntenvereniging, een christelijke patiëntenvereniging, (zie www.npvzorg.nl) organiseert een thema-avond: 

De laatste jaren benadrukken de overheid en artsen steeds vaker het belang van gezond leven. Preventieve maatregelen zouden veel ziekten kunnen voorkomen en de zorgkosten kunnen drukken. Ook de Bijbel zegt veel over gezondheid en onze eigen verantwoordelijkheid hierin. Dit levert vragen op. Wat is gezond? Hoe houd ik de balans? 
Heb je vitaminepillen en mineralen nodig? Wat vraagt God van ons? Over deze en meer vragen denken we met elkaar na op de komende thema-avond. De volgende sprekers geven u, elk vanuit hun eigen invalshoek, hun visie op gezond leven. 

Drs. A.E. van Blijderveen, huisarts Opheusden 
Dhr. J. Maier, JOGG-regisseur gemeente Neder-Betuwe 
Ds. A.C. Uitslag, predikant Christelijk Gereformeerde Kerk Urk 

De avond staat gepland op D.V. maandag 8 mei 2023 en zal worden gehouden in het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 in Kesteren. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang om 19.45 uur. Er wordt een collecte gehouden ten bate van de onkosten. Er is deze avond een boekentafel aanwezig. 

Contactgegevens predikant: 

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 


Collecten Kerkbeheer april: 2 april instandhouding predikantsplaats € 27,25; 6 april verwarming € 20,20; 9 april kerktelefoon € 66,90; 16 april orgelfonds € 29,10; 23 april ouderensoos € 46,30 en 30 april verwarming € 38,-. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 314,45. Via de bank kwam er € 37,50 binnen voor de kerk. 

Het bloemenfonds bij de uitgang van de kerk heeft over de maanden maart en april € 49,- opgebracht. 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op:
NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel. 

De actie kerkbalans 2023 heeft € 36.105,- opgebracht, dat is € 250,= minder als in 2022. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank hiervoor. 

De jaarrekening 2022 van het Kerkelijk beheer ligt ter inzage van maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei bij H. van Leusden, Dwarsweg 3. 

Collecten Diaconie maart: 5 maart diaconale collecte zending € 23,95; 8 maart Bidstond voor gewas en arbeid € 31,10; 12 maart diaconie € 36,70; 19 maart diaconie € 25,80 en 26 maart De Glind € 25,50. 

Collecten Diaconie april: 2 april diaconie € 36,65; 6 april diaconie € 32,15; 9 april Werelddiaconaat € 40,25; 16 april diaconie € 27,75; 23 april Bartimeus € 37,30 en 30 april diaconie € 36,- 

Informatie voor de maandbrief van de maand juni 2023 moet uiterlijk dinsdag 30 mei 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl