Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

02-05-2023

Kerkdiensten

Zondag 7 mei 10.00 uur mw. ds. J.B. Quik-Verweij uit Heelsum.

Zondag 14 mei 10.00 uur ds. H.G. Dijk uit Acquoy.

 

Giften

Giften voor het bloemenfonds via Theo van Wijk € 10,–.

 

Vakantieweek

Ook dit jaar wordt er door de commissie ‘Vakantieweek Roosevelthuis West-Betuwe’ weer een vakantieweek georganiseerd in het Roosevelthuis te Doorn. Dit jaar zal dat zijn van zaterdag 28 oktober t/m zaterdag 4 november.

 

In het nieuwe Roosevelthuis is plaats voor 39 gasten. De gasten die hiervoor in aanmerking komen, zijn die omwille van hun gezondheid niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te kunnen, dan wel afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen. 

 

De inschrijvingsdatum sluit op 1 juli 2023.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met diaken Theo van Wijk, tel. 0344-691960. 

 

Boekenmarkt

De opbrengst van de boekenmarkt die gehouden is op zaterdag 22 april heeft het mooie bedrag van € 331,50 opgebracht. 

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedankt.

 

Vanuit de Annakamer

De rommelige meimaand komt er weer aan. Rommelig in die zin: de ene dag werken, de andere vrij.

Voor de kinderen en jongeren veel vakantiedagen. En voor sommigen ook de start van de examentijd. 

Veel succes Jan en Hanne!

 

Afgelopen maand was er een huwelijksdienst in de kerk. Best bijzonder om dat mee te maken: zowel burgerlijk als kerkelijk. 

We wensen Marco en Dianne Gods zegen over hun huwelijk toe.

 

De avond over psychische kwetsbaarheid werd goed bezocht. 

Uit verschillende dorpen waren mensen gekomen. 

Het verhaal van Betty maakte veel indruk. 

Ook de motivatie van een jonge vrouw, de arts-assistent die er was, om psychiater te willen worden maakte indruk. 

Het blijft moeilijke materie en als je het zelf meemaakt of in je familie dan is dat zwaar. Tegelijk geeft het hoop om te horen dat de behandelingen tegenwoordig effect hebben en dat het goed is om problemen bespreekbaar te maken.

 

De boekenmarkt is inmiddels geweest. 

 

Op 11 mei staat de ouderenreis op het programma. Theo heeft een mooie reis uitgezocht en we hopen weer een mooie en gezellige dag met elkaar te hebben.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Drika van Doorn aan de Wielseweg en naar mevrouw Van Wijk-van Hattum aan de Spiraea-
straat. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

55+ reis van de diaconie

Op donderdag 11 mei organiseert de diaconie de jaarlijks 55+ reis. 

 

Om 8.30 uur verzamelen we in het Jeugdgebouw en we willen om 9.00 uur vertrekken. 

 

Dit keer gaan we naar de Zuid-Hollandse eilanden waar we in Zuid-­Beijerland ontvangen worden met 2x koffie/thee met gebak. 

 

Na deze heerlijkheden gaat u met de touringcar een rondrit maken door de streek. 

 

Een vakkundig gids zal u het één en ander vertellen over de geschiedenis van de watersnoodramp van 1953, bezienswaardigheden, leuke anekdotes en nog veel meer. 

Na deze rondrit maken we gebruik van een heerlijke koffietafel. 

 

In de middag gaan we naar Oudenbosch waar we een rondleiding krijgen in de Basiliek, een kopie van de Sint Pieter in Rome. 

 

Hierna gaan we weer richting Eck en Wiel, maar onderweg maken we nog een stop in een restaurant voor een gezellig afsluitend diner. 

 

Verwachte terugkomst in Eck en Wiel is omstreeks 19.45 uur. 

 

Uw bijdrage voor deze dag bedraagt € 69,50 p.p.

Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN NL66RABO 0341103926 t.n.v. Diaconie Sint Annakerk.

 

U kunt zich tot donderdag 4 mei opgeven bij: Theo van Wijk, tel: 0344-691960 b.g.g. 06-36258335.

 

We gaan er weer een gezellige en fijne dag van maken!

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 9 mei op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl