Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

04-04-2023

Kerkdiensten

Donderdag 6 april Witte Donderdag 19.30 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Heilig Avondmaal.

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag 19.30 uur ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort.

Zondag 9 april 1e Paasdag 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier.

Zondag 16 april 10.00 uur ds. W.L. Pera uit Leersum.

 

Vanuit de Annakamer

 

Schenk mij het vertrouwen

dat er een moment zal zijn

zoals die ochtend: Pasen.

Nieuw begin van leven

aan dood en verdriet voorbij.


Geef mij het geloof

dat ik kracht zal vinden

om me van het duister af te keren;

moed om op te staan en te gaan

het licht van de nieuwe dag 

tegemoet.


Werner Pieterse

Uit: U die voor mij uitgaat. 

PKN 2021.

 

Zo gaan we naar Pasen. Om de opstanding uit de dood te vieren. Dat door dood en graf heen Jezus ons leven geeft. Ons bevrijdt uit de macht van het duister en ons doet delen in zijn liefde en zijn licht.

 

Op vrijdag 14 april trouwen Marco Schuur en Dianne Timmer. De burgerlijke huwelijkssluiting vindt om 13.30 uur plaats in de Sint Annakerk. Direct aansluitend is de kerkelijke inzegening.

 

Op donderdag 13 april is er een avond over ‘Psychische kwetsbaarheid’ in het jeugdgebouw in Eck en Wiel (Prinses Beatrixtraat 9). 

Het is een onderwerp dat aandacht verdient, omdat veel mensen er zelf of in hun omgeving mee te maken hebben (zie hiernaast).

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw F. van Rijswijk aan de Adam van Deelenstraat en naar mevrouw Hasselaar aan de Spiraeastraat. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Boeken- en speelgoedmarkt

D.V. zaterdagochtend 22 april organiseert de rommelmarktcommissie een boeken- en speelgoedmarkt in het jeugdgebouw (naast de St. Annakerk). 

De markt is van 9.30-12.00 uur. 

Voor de markt is er nog 1 inzamelmoment op vrijdagavond 21 april tussen 19.00 en 20.00 uur in het jeugdgebouw. 

We zamelen dan alleen boeken en speelgoed in voor de markt. 

 

Inzameldagen voor de rommelmarkt in september maken we later in het jaar bekend. 

 

De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Annakerk. 

 

Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie, 

Corrie, Henriette en Rianne.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 11 april op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl