Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-04-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 2 april, Palmpasen

10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Donderdag 6 april, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

19:30 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Verwarming

 

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

19:30 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerk

 

Zondag 9 april, 1e Paasdag

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Werelddiaconaat

2e collecte Kerktelefoon

 

Zondag 16 april

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Orgelfonds

 

Zondag 23 april

10:00 uur voorganger: Dhr. D.C. Brinkman

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Bartimeüs 

2e collecte Ouderensoos

 

Zondag 30 april

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Verwarming

 

 

Voor de agenda

Donderdag 13 april, 19.30 uur Avond psychische kwetsbaarheid, Jeugdgebouw

Vrijdag 14 april, 13.30 uur huwelijk Marco Schuur en Dianne Timmer, Sint Anna kerk

Dinsdag 25 april, 20.00 uur Bijbelstudie, Jeugdgebouw

 

 

Vanuit de kerkenraad

Regionale avond over psychische kwetsbaarheid.

 

Psychische klachten, gesprekken bij de psycholoog, of een opname in een psychiatrische kliniek, er is steeds meer aandacht voor en tegelijk blijft het een beladen onderwerp. Je ziet niet aan de buitenkant dat iemand psychische klachten heeft, je merkt het wel in contact. Als je zelf klachten hebt of iemand in je omgeving kun je daar over mee praten. Op donderdag 13 april is er in Eck en Wiel een regionale bijeenkomst waar we deze kwetsbaarheid bespreekbaar willen maken.

Wat zijn psychische aandoeningen, wat betekent het als je ze hebt, voor je zelf, voor je omgeving en hoe ga je er mee om? En wat kun je als naaste, of als ouderling of predikant doen? Paul Cornelissen, psychiater bij Pro Persona, Betty van Eck, ervaringsdeskundige en Trijnie Nielen-Rosier, predikant Eck en Wiel zullen op deze avond spreken. Daarnaast is er veel ruimte voor ervaringen, vragen en gesprek.

De bijeenkomst op 13 april vindt plaats in het jeugdgebouw, Prinses Beatrixstraat 9 in Eck en Wiel. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en de thee klaar, het programma begint om 20 uur. U bent van harte welkom.

 

Op 14 april trouwen Marco Schuur en Dianne Timmer. De burgerlijke huwelijkssluiting vindt om 13.30 uur plaats in de Sint Annakerk. Direct aansluitend is de kerkelijke inzegening.

 

 

Vakantie predikant

Van 15-4 tot en met 23 april heb ik vakantie.

Voor dringende zaken kunt u Hans van Leusden bellen: 0344-692647.

 

Contactgegevens predikant:

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

 

Boeken- en Speelgoedmarkt

D.V. zaterdagochtend 22 april organiseert de rommelmarktcommissie een boeken- en speelgoedmarkt in het Jeugdgebouw (naast de St. Anna kerk). De markt is van 9.30 – 12.00 uur.
 
Voor de markt is er nog 1 inzamelmoment: vrijdagavond 21 april tussen 19.00 en 20.00 uur in het jeugdgebouw.

We zamelen dan alleen boeken en speelgoed in voor de markt. Inzameldagen voor de rommelmarkt in september maken we later in het jaar bekend. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Annakerk.
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: Corrie, Henriette en Rianne.

 

 

Collecten Kerkbeheer maart: 5 maart instandhouding predikantsplaats € 27,55; 8 maart geluidsinstallatie € 24,80; 12 maart pastoraat € 34,20; 19 maart catechese € 32,00 26 maart eigen jeugdwerk € 25,70. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 196,20. Via de bank kwam er € 30,00 binnen voor de kerk. 

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

 

Collecten Diaconie maart: De opbrengsten van de maand maart 2023 zullen worden benoemd in de maandbrief mei 2023.

 

 

Informatie voor de maandbrief van de maand mei 2023 moet uiterlijk dinsdag 2 mei 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl