Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Liturgisch bloemschikken

26-03-2023

Zondag 26  maart 2023 

5e zondag in de veertigdagentijd

De liturgische kleur is paars.

De Bijbellezing is uit Johannes 11

Thema: Ontmoeting bij het graf

 

Jezus gaat op weg naar Lazarus die ziek is. Als Hij daar aankomt is Lazarus inmiddels overleden en begraven. 

Jezus ging toen hij dat hoorde naar het graf van Lazarus en daar aangekomen zei Jezus haal de steen weg! Daarop riep Hij “Lazarus kom naar  buiten, maak de doeken los en laat hem gaan”. 

Het verhaal verwijst naar het levenwekkende licht, waarin God de mensen roept tot leven en opstaan.

Dit levenwekkende licht wordt uitgebeeld door de witte bloemen.(wit de kleur van licht en reinheid).

De geknakte rietstengels in het bloemstuk verbeelden de dorre dood, waaruit wij door God tot leven geroepen worden tot het licht.

Opnieuw leven!!

Opnieuw leven, verbeeld door witte bloemen tussen de dode stengels en de afgewende steen van het graf!

 

Heer geeft ons ogen om te zien,

wat leven in Uw licht betekend.