Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

21-03-2023

Kerkdiensten

Zondag 26 maart 10.00 uur mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden, 5e zondag 40-dagentijd.

Zondag 2 april 10.00 uur mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg, 6e zondag 40-dagentijd, Palmpasen.

 

Vanuit de Annakamer

We zijn op weg naar Pasen. Elke zondag worden we daar bij bepaald en ook met de 40-dagenkalender. Stilstaan bij ons leven en bij de betekenis van Jezus leven, dood en opstanding. Steeds herinnerd aan Gods liefde voor de mens en aan de nieuwe kansen elke dag opnieuw. De dagen lengen en de eerste bloemen staan in volle bloei.

 

Ondertussen gaat het werk door. De catechisaties zijn in volle gang en we praten over en bidden het Onze Vader, in de rouwgroep hebben we mooie gesprekken en is er veel herkenning. 

De ouderensoos komt regelmatig bij elkaar en naar ik begreep groeit de groep mensen die daar naar toe gaat. 

De bijbelstudiegroep spreekt over ‘tafelgesprekken’ in de bijbel. 

We kijken uit naar de huwelijksdienst op 14 april. Dan trouwen Marco Schuur en Dianne Timmer. 

Zo ervaren we zegen, ondanks dat er ook ziekte en verlieservaringen zijn. Gods werk gaat door.

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar meneer Schimmel aan de Kalverlandseweg en naar de familie Drost aan de Homoetsestraat.

 

In memoriam

Op 24 februari is overleden mevrouw Janna Klasina (Jannie) van der Linden in de leeftijd van 78 jaar.

Nog maar 15 maanden nadat haar man Wim is overleden. 

Geboren in Ingen, als 2e van 4 kinderen moest ze na de lagere school meewerken op het land en in het gezin. Ze trouwde met Wim in 1963. Ze waren altijd samen en kregen 5 kinderen. 

Jannie was een echte regelaar. Ze was jarenlang scriba, heeft mij wat op weg geholpen bij het predikant zijn in Eck en Wiel, was actief voor de Hoekenburg in Rijswijk en stond voor velen klaar. Ze was druk met vrijwilligerswerk in De Valentijn en als ouderling kerkrentmeester zette ze zich in voor allerlei activiteiten als het verjaardagsbusje, de rommelmarkt en de bloemen.

In een volle kerk, met een zee van bloemen en vele herinneringen hebben we afscheid genomen. Ook klonken de woorden van Psalm 107. Prijs de HERE! Hij is een goede God. Want zijn goedheid en liefde blijven eeuwig bestaan. Hij heeft wonderen aan mij gedaan. 

We wensen de familie, vrienden, kennissen en gemeenteleden Gods kracht toe bij dit verlies.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.


Volkstuin kerk

Op de volkstuin van de kerk is er op dit moment nog een perceel van 170 m² beschikbaar om te huren. 

Voor inlichtingen kunt u mailen naar: ct@bospad-ab.nl

 

Paasviering ouderensoos

Op donderdag 30 maart is er weer ouderensoos. We vieren dan paasfeest. 

Vanaf 15.30 uur staat er koffie en thee klaar in het jeugdgebouw. 

Het thema van deze middag is ‘Uit liefde voor jou’. 

Na afloop van de viering is er een gezamenlijke maaltijd ‘Samen aan tafel’. 

Wilt u deze viering bijwonen, geef u dan op bij Betty Borst, tel. 692446 of Ans van Bruxvoort, tel. 691939.

 

Boeken- en speelgoedmarkt

D.V. zaterdagochtend 22 april organiseert de rommelmarktcommissie een boeken- en speelgoedmarkt in het jeugdgebouw (naast de St. Annakerk). De markt is van 9.30-12.00 uur. 

 

Voor de markt zijn er 2 inzamelmomenten gepland: zaterdagochtend 1 april tussen 10.00 en 11.00 uur in de St. Annakerk en vrijdagavond 21 april tussen 19.00 en 20.00 uur in het jeugdgebouw. 

We zamelen dan alleen boeken en speelgoed in voor de markt. 

 

Inzameldagen voor de rommelmarkt in september maken we later in het jaar bekend. 

 

De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Annakerk. 

 

Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie, 

Corrie, Henriette en Rianne.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 28 maart op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl