Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Liturgisch bloemschikken

12-03-2023

Zondag 12  maart 2023

3e zondag in de veertigdagentijd

De liturgische kleur is paars

De lezingen zijn uit Psalm 22 en Johannes 2

 

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd staan wij stil bij psalm 22, een psalm van David. Hij geeft hier uiting van zijn wanhoop; “ik ben een worm en geen mens” en  “Mijn God, mijn God waarom hebt U mij  verlaten?”

Jezus hangend aan het kruis neemt deze wanhoopskreet van David over.

In dit bloemstuk wordt deze geseling uitgebeeld door de kale  takken met doornen.

Maar in deze wanhoop mogen wij weten dat God ons nabij is en onze gebeden hoort.

De openstaande witte tulpen staan hier symbool voor ons gebed dat naar naar de hemel opstijgt en gehoor vindt bij God.