Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

07-03-2023

Kerkdiensten

Woensdag 8 maart 19.30 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Biddag voor gewas en arbeid.

Zondag 12 maart 10.00 uur ds. G. Boer uit Rhenen, 3e zondag 40-dagentijd.

Zondag 19 maart 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, 4e zondag 40-dagentijd.

 

Giften

Giften voor de kerk via Riet Muller € 20,– en mw. ds. T. Nielen-Rosier € 10,–. 

Giften voor het bloemenfonds via Theo van Wijk € 10,–. 

 

Vanuit de Annakamer

De 40-dagentijd is begonnen en de familiedienst is inmiddels weer geweest. We hoorden mooie voorbeelden van wat je uit liefde kan doen voor een ander en dat Jezus zijn macht niet gebruikte om alles in een keer op te lossen, maar om de minste te zijn, zodat hij mens onder de mensen werd. En als wij leven niet bij brood alleen, welke tekst, gedicht, lied gaat met ons mee om uit liefde te kunnen leven? 

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar meneer Chr. van Elst in de Klaproosstraat en naar mevrouw A. van Vliet aan de Korenbloemstraat.

 

Bericht van overlijden

Op 24 februari is overleden mevrouw Janna Klasina (Jannie) van der Linden in de leeftijd van 78 jaar.

 

We wensen de familie en de gemeenteleden sterkte bij dit verlies.

Een in memoriam volgt in de volgende De Kerk Roept.

 

Collecte

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Paasviering ouderensoos

Op donderdag 30 maart is er weer ouderensoos. We vieren dan paasfeest. 

Vanaf 15.30 uur staat er koffie en thee klaar in het jeugdgebouw. 

Het thema van deze middag is ‘Uit liefde voor jou’. 

Na afloop van de viering is er een gezamenlijke maaltijd ‘Samen aan tafel’. 

Wilt u deze viering bijwonen, geef u dan op bij: Betty Borst, tel. 692446 of Ans van Bruxvoort, tel. 691939.

 

Boeken- en speelgoedmarkt

D.V. zaterdagochtend 22 april organiseert de rommelmarktcommissie een boeken- en speelgoedmarkt in het jeugdgebouw (naast de St. Annakerk). De markt is van 9.30-12.00 uur. 

Voor de markt zijn er 2 inzamelmomenten gepland: zaterdagochtend 1 april tussen 10.00 en 11.00 uur in de St. Annakerk en vrijdagavond 21 april tussen 19.00 en 20.00 uur in het jeugdgebouw. 

We zamelen dan alleen boeken en speelgoed in voor de markt. 

 

Inzameldagen voor de rommelmarkt in september maken we later in het jaar bekend. 

 

De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Anna-kerk. 

 

Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: 

 

Corrie, Henriëtte en Rianne.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 14 maart 2023 op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl