Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Liturgisch bloemschikken

05-03-2023

Zondag 5 maart 2023 

2e zondag in de veertigdagentijd

De liturgische kleur is paars

De lezingen zijn uit Exodus  24 vers 12 - 18 en Matheus 17 : 1 – 9 

 

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Jezus en 3 van zijn discipelen zijn op de berg; de discipelen in dit bloemstuk uitgebeeld door de drie witte rozen.

Het is een bijzondere ontmoeting daar op die berg. Jezus veranderd van gedaante;zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht, zoals we lezen in Matheus 17 vers 2. Dit wordt uitgebeeld door de brandende kaars.

In de Bijbelverhalen vindt vaker een ontmoeting tussen God en de mensen op een berg plaats. Denk aan Mozes die op de berg de wetstafelen van God krijgt.

Je komt niet zomaar op de top dat vergt inspanning.

De top van de berg verwijst naar de ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen.