Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-03-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 5 maart, 2e zondag 40-dagentijd

10:00 uur voorganger:     Mw. ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal

Ouderling van dienst:     Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Zending

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Woensdag 8 maart, Biddag voor gewas en arbeid

19:30 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Geluidsinstallatie

 

Zondag 12 maart, 3e zondag 40-dagentijd

10:00 uur voorganger:     Ds. G. Boer uit Rhenen

Ouderling van dienst:     Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconaat

2e collecte Pastoraat

 

Zondag 19 maart, 4e zondag 40-dagentijd

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Catechese

 

Zondag 26 maart, 5e zondag 40-dagentijd

10:00 uur voorganger: Mw. Dr. M.C.A. Korpel uit Leusden

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte De Glind

2e collecte Eigen jeugdwerk

 

Voor de agenda

Donderdag 16 maart 19:00 uur catechisatie 12-15 jaar, Annakamer

Donderdag 16 maart 20:00 uur catechisatie 15 jaar en ouder, Annakamer

Maandag 20 maart 19:30 uur kerkenraad, jeugdgebouw

Dinsdag 28 maart 20:00 uur Bijbelstudie, jeugdgebouw

Donderdag 30 maart 15:30 uur ouderensoos paasviering, jeugdgebouw

Donderdag 30 maart 19:00 uur catechisatie 12-15 jaar, Annakamer

Donderdag 30 maart 20:00 uur catechisatie 15 jaar en ouder, Annakamer

 

 

Vanuit de kerkenraad

In de vorige maandbrief stond dat teksten van liederen niet meer zullen worden getoond in de dienst. Inmiddels is dit achterhaald. Gebleken is dat onze licentie voor teksten van het liedboek geschikt is om teksten uit te zenden via kerkdienstgemist.nl. We zullen dat dus blijven doen. Vanzelfsprekend horen we graag of u het uitzenden van de teksten waardeert, immers dat is de veronderstelling. Omdat we de teksten uitzenden blijven ze ook in de kerk te zien 😊 uiteraard.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Uitje tieners

We zijn met de tieners naar het tempel I kerk museum Elst geweest. Daar kun je onder de kerk kijken naar overblijfselen van een Romeinse tempel. Je zag daar resten van hele dikke muren van die tempel. Toen de Romeinen weg waren bouwde iemand anders de kerk erbovenop. Deze werd steeds groter en ze maakten een speciale ruimte waar nu een graf is voor “het meisje van Elst”. Dit graf hebben we ook gezien. In de oorlog heeft de kerk in brand gestaan en toen is de tempel ontdekt. Dominee Nielen was onze gids want ze doet dit vaker voor het museum/kerk. Er was ook een andere meneer die vroeg waar wij vandaan kwamen. En toen wist hij veel te vertellen over Eck en Wiel. Dat was erg leuk om daar te horen. Na afloop zijn wij allemaal naar de McDonalds gegaan en hebben we lekker gegeten met de dominee. Groetjes, Sarah van Dijk.

 

Paasviering ouderensoos

Op donderdag 30 maart is er weer ouderensoos. We vieren dan paasfeest. Vanaf 15.30 uur staat er koffie en thee klaar in het jeugdgebouw. Het thema van deze middag is  “uit liefde voor jou”. Na afloop van de viering is er een gezamenlijke maaltijd “Samen aan tafel”. Wilt U deze viering bij wonen geef U dan op bij: Betty Borst tel. 692446,

Ans van Bruxvoort tel. 691939

 

Boeken- en Speelgoedmarkt

D.V. zaterdagochtend 22 april organiseert de rommelmarktcommissie een boeken- en speelgoedmarkt in het Jeugdgebouw (naast de St. Anna kerk). De markt is van 9.30 – 12.00 uur.
 
Voor de markt zijn er 2 inzamelmomenten gepland:
Zaterdagochtend 1 april tussen 10.00 en 11.00 uur in de St. Annakerk
Vrijdagavond 21 april tussen 19.00 en 20.00 uur in het jeugdgebouw.

We zamelen dan alleen boeken en speelgoed in voor de markt. Inzameldagen voor de rommelmarkt in september maken we later in het jaar bekend. De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Annakerk.
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: Corrie, Henriette en Rianne.

 

Collecten Kerkbeheer februari: 5 februari instandhouding predikantsplaats € 24,90; 12 februari orgelfonds € 60,75; 19 februari erediensten € 27,60; 26 februari kerktelefoon € 39,50. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 177,45. Via de bank kwam er € 47,50 binnen voor de kerk. Het busje van het bloemenfonds in de kerk heeft over de maand januari en februari  € 52,10 opgebracht.

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie februari:  5 februari Werelddiaconaat € 31,70: 12 februari Diaconie € 78,25; 19 februari Noodhulp Syrië aardbeving € 191,50; 26 februari Diaconale collecte € 34,55.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand april 2023 moet uiterlijk dinsdag 28 maart 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl