Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

24-01-2023

Kerkdiensten

Zondag 29 januari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier

Zondag 5 februari 10.00 uur ds. S. de Kam uit Maurik (Werelddiaconaatszondag)

 

Giften

Giften voor de kerk via Anneke Slob 1x € 5,– en 1x € 10,– en via Anja Quist 1x € 20,–.

Giften voor het bloemenfonds via Theo van Wijk 1 x € 20,–.

 

Vanuit de Annakamer

Op 15 januari was de gezamenlijke oecumenische viering in het kader van de week van gebed om eenheid. 

Uit verschillende kerken waren mensen aanwezig om samen te bidden en te zingen en om zich te bezinnen op het thema: Doe goed, zoek recht.

Het is fijn om ondanks verschillen samen God te loven en ook samen op te trekken om goed te doen en recht te zoeken wat op ons pad komt. Als voorbeeld hoorden we de aandacht voor de asielzoekers in Maurik. 

 

Op woensdag 18 januari om 19.30 uur zal er een gebedsdienst in Eck en Wiel zijn. Het koor Cantate Deo verleent haar medewerking. Bij het verschijnen van dit nummer is het dan al geweest.

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar meneer A. van Doesburg, Prinses Beatrixstraat en naar mevrouw J. van der Linden, ook Prinses Beatrixstraat. 

Beiden zijn uit het ziekenhuis gekomen.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 31 januari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl