Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

10-01-2023

Kerkdiensten

Zondag 15 januari 10.30 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren.

Zondag 22 januari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Viering Heilig Avondmaal.

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. Nielen-Rosier 1x € 50,– en via Riet Muller 2x € 10,–.

 

We willen de familie Van Rijn van de Veerweg bedanken voor de prachtige kerstboom die zij geschonken hebben aan de kerk.

 

Vanuit de Annakamer

Met de zegen van de HEER zijn we het nieuwe jaar ingegaan en met zijn naam. De naam die betekent dat Hij er bij zal zijn in het leven, in goede en slechte dagen, en dat er niets is dat ons van zijn liefde kan scheiden. En we gaan het jaar in met Jezus, die bevrijdt van zonde en schuld. Zo geldt voor ons:

 

In goede machten
liefderijk geborgen

verwachten wij getroost
wat komen mag.

God is met ons des avonds
en des morgens,

is zeker met ons
elke nieuwe dag.

 

Dietrich Bonhoeffer, lied 511, 7. Liedboek Zingen en bidden thuis. 2013

 

Dit te weten hebben we nodig in het leven van alledag, waarin we geliefden missen, waarin we onzeker zijn over onze gezondheid en over de toekomst.

 

In de week van 15 januari is de Week van het gebed. 

De gezamenlijke oecumenische viering is op 15 januari in de kerk van Rijswijk. 

In de week volgend is er in verschillende kerken een vesper. 

In Eck en Wiel zal dat op woensdag 18 januari zijn om 19.30 uur. Zie voor meer informatie het vorige nummer van De Kerk Roept.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Thea van de Pol, aan de Ganzert en naar mevrouw A. Overeem-Keij, aan de Adam van Deelenstraat.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269.

 

Een hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 17 januari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl