Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-01-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen  ontvangen.

 

Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdienst

10:30 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Instandhouding predikantsplaats

2e collecte Diaconie

 

Zondag 8 januari

10:00 uur voorganger:     Mw. Kn. H. Koster uit Ede

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Pastoraat

2e collecte Hospice Tiel

 

Zondag 15 januari

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte Kerk

2e collecte Ondersteuning Gemeente

 

Zondag 22 januari, Viering Heilig Avondmaal

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Catechese

2e collecte Missionair werk

 

Zondag 29 januari

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen – Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Verwarming

2e collecte Diaconie

 

Voor de agenda

Dinsdag 15 januari 10.00 uur oecumenische viering in Rijswijk in kader week van gebed

Woensdag 18 januari 19.30 uur vesper in kader van week van gebed

Maandag 16 januari 19.30 uur kerkenraad in jeugdgebouw

Donderdag 19 januari 19.00 uur catechisatie 12-15 jaar in Annakamer

Donderdag 19 januari 20.00 uur catechisatie 15 jaar en ouder in Annakamer

Dinsdag 31 januari 20.00 uur Bijbelstudie in jeugdgebouw

 

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad wenst iedereen een goed 2023!

 

Week van gebed voor eenheid, 15 t/m 22 januari 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Tijdens de Week van gebed voor eenheid worden er door heel het land gebedsbijeenkomsten georganiseerd, waarin mensen samen bidden. 

 

De Protestantse Gemeenten te Rijswijk-Ravenswaaij en Maurik en de Hervormde Gemeenten Eck en Wiel, Ingen en Ommeren en de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap te Maurik e.o. hebben besloten is om de Week van Gebed meer accent te geven. Daartoe gaan we in iedere plaats een korte gebedsdiensten (vesper) organiseren. Zo is de landelijke Week van Gebed ook bedoeld. Hierdoor worden we meer bij het gebed en bij de onderlinge verbondenheid als christenen bepaald. Gemeenteleden kunnen op verschillende dagen van de week een dienst in  de eigen plaats of in een andere plaats bijwonen. Komt u ook?

 

Gezamenlijk startpunt is de oecumenische viering in de Martinuskerk in Rijswijk op zondag 15 januari 2023 om 10.00 uur. Voorganger is ds. Trijnie Nielen uit Eck en Wiel en medewerking wordt verleend door de cantorij van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap.

 

De plaatselijke gebedsbijeenkomsten vinden plaats om 19.30 uur:

 

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid is een initiatief van door Missie Nederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). www.weekvangebed.nl

 

Kerk

Voor wie gebruik wil maken van het kerkgebouw buiten de kerkdiensten om: Hans van Leusden is het aanspreekpunt, 0344-692647.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer december: 4 december instandhouding predikantsplaats € 27,35; 11 december kerk € 37,75; 18 december kerkmuziek € 25,10; 24 december onkosten kerstnachtdienst € 80,40; 25 december pastoraat € 60,90. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 266,35. Via de bank kwam er € 32,50 binnen voor de kerk. 

 

We willen de familie Van Rijn van de Veerweg bedanken voor de prachtige kerstboom die zij geschonken hebben aan de kerk.

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie december: zullen worden genoemd in de maandbrief van februari 2023.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand februari 2023 moet uiterlijk dinsdag 31 januari 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl