St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

De Kerk Roept

27-12-2022

Kerkdiensten

Zaterdag 31 december 19.30 uur ds. G. Boer uit Rhenen, oudejaarsdienst.

Zondag 1 januari 10.30 uur ds. T. Nielen-Rosier, nieuwjaarsdienst.

Zondag 8 januari 10.00 uur mw. Kn. H. Koster uit Ede.

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. Nielen-Rosier € 10,– en via Anneke Slob € 20,–. 

Via de bank is er € 22,50 binnengekomen voor de kerk. 

Een gezin heeft hun energiecompensatie van € 190,– overgemaakt aan de kerk. 

Hartelijk dank voor al deze giften.

 

Vanuit de Annakamer

De eerste kerstvieringen zijn al geweest. En wat was het hartverwarmend dat het weer mogelijk was!

 

Samen eten met het koor Cantate Deo en met de ouderensoos. Het was genieten van het bij elkaar zijn, om samen te zingen en met elkaar te praten. En dan de passie voor Kerst in het dorp. Het was bitter koud en toch had de muziekvereniging er iets moois van gemaakt met een afsluiting in de kerk.

 

En als topper de kerstmusical! Met dank aan Sarah van Dijk, die het verhaal geschreven heeft. De rollen waren op ieders lijf geschreven! Met veel plezier hebben de tieners (en een paar volwassenen) dit stuk gespeeld, hebben andere jongeren voor prachtige en slimme decors gezorgd en voor de techniek en presentatie. En Klaasje de kerstboom zag er prachtig uit! 

 

Iedereen heel hartelijk bedankt!

 

En dan is het Kerst. We vieren de geboorte van Jezus, die naar de wereld kwam om die te redden. Soms is dat moeilijk te geloven als je kijkt naar wat er in je eigen leven en in de wereld gebeurt. Dan wens je dat het anders zou zijn, dat God zou ingrijpen, dat er vrede komt voor iedereen. De grote problemen zijn gecompliceerd en je moet constateren dat we ze niet opgelost krijgen. Naast bidden en hopen is wat we wel kunnen doen in ons eigen leven een kind van het licht te zijn en van betekenis voor de mensen om ons heen. Dat het feest van Kerst ons daarvoor inspireert wens ik een ieder toe.

 

We sluiten het jaar 2022 af en kijken vooruit naar 2023. Op nieuwjaarsdag is er om 10.30 uur een viering en daarna is er een nieuwjaarsreceptie in het jeugdgebouw. 

 

In de week van 15 januari is de Week van het gebed. De gezamenlijke oecumenische viering is op 15 januari in de kerk van Rijswijk. 

 

In de week volgend is er in verschillende kerken een vesper. In Eck en Wiel op woensdag 18 januari om 19.30 uur. Zie voor meer informatie elders in De Kerk Roept.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Mieke van Oort-van Zoelen aan de Adam van Deelenstraat en naar mevrouw Kathy van Lunteren-van Dijk aan de Verbrughweg.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269.

 

Een hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur

 

Kerkrentmeesters herinnering!

Helaas heeft nog niet iedereen de vrijwillige bijdrage en de bijdrage aan de solidariteitskas voldaan. 

We vragen u dit te voldoen voor het einde van dit jaar. 

Wellicht aan uw aandacht ontsnapt maar voor ons belangrijk om kalenderjaar 2022 af te sluiten. 

Alvast hartelijk dank hiervoor.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 december op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl