St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

De Kerk Roept

29-11-2022

Kerkdiensten

Zondag 4 december 10.00 uur ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek, 2e adventszondag.

Zondag 11 december 10.00 uur ds. W.L. Pera uit Leersum, 3e adventszondag.

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Else Zanting € 50,–; via Ans van Bruxvoort € 10,– en via ds. Nielen-Rosier € 5,–. 

Via de bank is er € 37,50 binnengekomen voor de kerk.

 

Vanuit de Annakamer

Als ik nu de kopij maak met het vooruitzicht op de decembermaand dan realiseer ik me dat het allemaal weer heel gewoon is. 

Zoals het er nu naar uitziet zijn er geen coronamaatregelen in de kerk en al de geplande bijeenkomsten gaan weer door. Na 2 jaren aanpassen kunnen we nu alle vieringen houden. En het lijkt allemaal weer als van ouds. Gelukkig is corona nu naar achteren verschoven, hoewel af en toe er toch zieken zijn. Maar het besmettingsgevaar en de ernst lijken geringer.

 

Afgelopen zondag hebben we de namen van overledenen, binnen de kring van de gemeente, genoemd: de heer W. van der Linden; de heer F.C. Verbrugh; mevrouw G.L. van Dijk; de heer G.J. van den Berg; de heer G.P. Hoogenboom; mevrouw. M. van de Zande; mevrouw. E. Nieukerk; mevrouw J. de Goei-van Alphen; mevrouw A.H.B. van Rijn-Baars; mevrouw A.P. van Schaik-van Doorn en mevrouw G.A.C. Spies-van Wamel. 

De namen staan vermeld in het gedachtenisboek in de kerk. Het roept de herinneringen op, verdriet en dankbaarheid voor de goede dagen. Ook na de dienst kwamen mensen een kaarsje aansteken.

 

Zondag 27 november is het eerste Advent. Het thema voor de familiedienst is ‘De koning komt.’ 

We hopen er een mooie familiedienst van te maken.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mevrouw Bets Kramp-van Oort in het Kulturhus in Lienden en naar mevrouw Rika van Amerongen.

 

Overleden zijn mevrouw A.M. de Keijzer-Ursinus en mevrouw E. Schreuders-Timmer. 

We wensen de familie Gods kracht toe in deze moeilijke tijd.

 

In memoriam mw. A.M. de Keijzer

Op 31 oktober is overleden mw. A.M. (Marie) de Keijzer-Ursinus in de leeftijd van 91 jaar. 

Marie is als schippersdochter geboren in Eck en Wiel. Ze trouwde later ook een schipper. Haar man heeft lang op de pont gewerkt. 

Lange tijd woonde ze bij haar zoon en schoondochter en hun 3 kinderen vlak bij de dijk. De laatste jaren heeft ze in De Valentijn gewoond. 

Marie was dankbaar voor het leven dat ze had en leefde in het vertrouwen dat het goed zou komen. 

Op 7 november is ze begraven vanuit De Heerlijkheid te Eck en Wiel. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur

 

Cantate Deo

Het bestuur van Cantate Deo bedankt alle donateurs die hun bijdrage voor 2022 ons hebben doen toekomen. 

Het is voor ons hartverwarmend dat zovelen op deze voor ons ongebruikelijke wijze van inning positief hebben gereageerd. 

 

Hartelijk dank daarvoor.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 6 december op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl