St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

Maandbrief

01-11-2022

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen  ontvangen.

 

Woensdag 2 november (Dankdag voor gewas en arbeid)

19:30 uur voorganger:     Mw. Ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:     Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Dankdag

2e collecte Dankdag

 

Zondag 6 november (viering Heilig Avondmaal)

10:00 uur voorganger:     Mw. Ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:     Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Voedselbank

2e collecte Instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 13 november

10:00 uur voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Verwarming

 

Zondag 20 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Erediensten

 

Zondag 27 november (1e Advent, familiedienst)

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen – Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Moldavie

2e collecte Pastoraat

 

Voor de agenda

Zondag 6 november rozen uitdelen voor de mantelzorger

Zondag 20 november 10.00 – 14.00 uur kerk gedachteniszondag

Maandag 21 november 19.30 uur kerkenraadsvergadering in jeugdgebouw

Donderdag 24 november 20.00 uur toerustingsavond in De Bron in Ommeren

Dinsdag 29 november 20.00 uur Bijbelstudie in jeugdgebouw

Donderdag 1 december 19.00 uur en 20.00 uur catechisatie in Annakamer

 

Vanuit de kerkenraad

Op dinsdag 11 oktober hadden we onze gemeente avond van dit najaar. We spraken over de financiële situatie. We hebben al langer te maken met hogere uitgaven dan ontvangsten. Dat betekent dat we elk jaar interen op ons vermogen. Dit jaar en volgend jaar wordt dit door hogere energiekosten nog negatiever. We moeten daarom zuinig zijn en mogelijk ook onroerend goed te gelde maken. Komende winter zullen we bij lage temperaturen kerk houden in het jeugdgebouw om kosten te besparen.

 

We hebben met elkaar gesproken over de naam van de gemeente. Er is draagvlak om de naam van onze gemeente te wijzigen in Protestantse gemeente. De kerkenraad zal het proces om dit door te voeren verder vorm geven.

We hadden in kleine groepen goede gesprekken over onderwerpen betreffende geloof en ons leven waarin we elkaar weer beter leerden kennen.

 

Toerusting binnen Klavertje 5: Leven na de dood – een christelijke verwachting?

Geloof in een voortbestaan na de dood komt in veel culturen en religies voor, misschien is het bijna ‘algemeen menselijk’ te noemen. De hemel maakt, of maakte, ook deel uit van de christelijke geloofsvoorstellingen. Rooms-Katholieken staan ieder jaar op 2 november stil bij ‘Allerzielen,’ een dag waarop men dikwijls het graf van gestorven naasten bezoekt. In veel Protestantse kerken worden op de laatste zondag vóór Advent, die we ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Zondag voleinding’ noemen, de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Is het herdenken en terugkijken? Of mogen we geloven dat de dood niet het laatste is? Wat zegt de bijbel hier over? Wat is het oordeel van de wetenschap? Sluiten ze elkaar uit, geloof en wetenschap? Over de christelijke verwachting van een leven na de dood willen we samen praten en nadenken op een toerustingsavond georganiseerd door de predikanten van het ‘Klavertje vijf’ op donderdag 24 november, om 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Bron’ van de Hervormde gemeente Ommeren. Inleider is ds. Henk Overdijk. U bent van harte welkom!

 

Op 20 november is de kerk na de gedachtenisviering tot 14 uur open. Iedereen uit het dorp die dat wil kan een kaarsje aansteken voor een overleden dierbare. Er is ruimte voor stilte, muziek of een gesprek. 

 

Vakantie predikant

Van 7 tot en met 13 november heb ik vakantie. In dringende situaties kunt u contact opnemen met Hans van Leusden, 0344-692647.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Bedankt!

De plantenbak bij de ingang van de kerk is weer voorzien van mooie nieuw planten. Gereed voor het winterseizoen. Hartelijk dank Johan en Reinie. 

 

Oliebollen Oud & Nieuw

Samen met muziekvereniging Prinses Juliana gaan we 31 december oliebollen bakken en verkopen. We zijn blij met deze samenwerking. Hoe u straks kunt bestellen? Dat werken we nog even uit. Zeg het voort dat er weer verse oliebollen met Oud & Nieuw worden gebakken!

 

Collecten Kerkbeheer oktober: 2 oktober instandhouding predikantsplaats € 33,20; 9 oktober pastoraat € 29,30; 16 oktober kerktelefoon € 32,40; 23 oktober buitenonderhoud € 31,70; 30 oktober kerk € 30,20. Bloemenfonds oktober € 33,60. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 212,85. Via de bank kwam er € 27,50 binnen voor de kerk. 

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie oktober: 2 oktober Kerk en Israël € 27,75; 9 oktober Werelddiaconaat € 37,05; 16 oktober Diaconie € 27,-; 23 oktober Nederlands Bijbelgenootschap € 42,20; 30 oktober Diaconie € 27,-. In oktober via de bank ontvangen € 27,50. 

 

Informatie voor de maandbrief van de maand december 2022 moet uiterlijk dinsdag 29 november 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl