St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

Maandbrief

01-08-2022

Maandbrief juli 2022 

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 7 augustus

10:00 uur voorganger:     Ds. A.D. Poortman uit Veenendaal 

Ouderling van dienst:     Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte is voor de Diaconie

2e collecte instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 7 augustus zou dominee Faassen voorgaan in Eck en Wiel, maar door ziekte heeft hij deze preekbeurt terug moeten geven.

Als u een kaartje wilt sturen naar hem, het adres is: Ds. H.W.J. Faassen, Zuiderzeestraatweg 128e, 8096 CD Oldebroek.   

 

Zondag 14 augustus

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Hospice Tiel

2e collecte is bestemd voor buitenonderhoud

                                                                                         

Zondag 21 augustus

10:00 uur voorganger: Drs. H.J. Boon uit Den Burg

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie

2e collecte is voor het orgelfonds

 

Zondag 28 augustus

10:00 uur voorganger: Mw. ds. A.L. Rijken uit Veenendaal

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor eigen jeugdwerk

2e collecte voor het pastoraat

 

22 augustus, 19.30 uur, kerkenraadsvergadering in jeugdgebouw.

 

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad is blij te kunnen vertellen dat Conetta en Wout van Beusichem de kerkenraad willen versterken als ouderling. Gerrit-Jan van de Pol wil een 2e ambtstermijn vervullen, dan als diaken. Jannie van der Linden heeft vanwege haar gezondheid aangegeven in september in plaats van januari te willen stoppen als kerkenraadslid.

 

Dit leidt tot de volgende verschuivingen in de diensten:

14 augustus: viering Heilig Avondmaal

4 september: (her)bevestigingsdienst van Gerrit-Jan van de Pol, Wout en Conetta van Beusichem, afscheid van Jannie van der Linden

11 september: startdienst

 

In de vorige maandbrief kondigden we een prepensioenersavond aan op 22 augustus. Die gaat niet door. Op die avond houden we kerkenraadsvergadering.

 

Op zaterdag 17 september willen we de werkgroepen formeel instellen met een bijeenkomst voor de hele gemeente in de kerk. Nadere informatie zal volgen.

 

Met dat er werkgroepen zijn komen er nieuwe ideeën. Een idee van de werkgroep omzien naar elkaar is om tegelijk met de maandbrief een lied- en leedbrief te gaan maken met als doel om met elkaar mee te kunnen leven op momenten waarop dat nodig is. U kunt uzelf aanmelden om de lief- en leedbrief te ontvangen, bij voorkeur via email, of als u dat niet hebt telefonisch. De brief zal dan thuis bezorgd worden. Als u niet in die brief vermeld wilt worden, wilt u dat dan aangeven?

Aanmelden bij Theo van Wijk of bij ds Trijnie Nielen-Rosier.

 

Op donderdag 1 september is de ouderenreis gepland. Informatie en aanmelden: Theo van Wijk, 0344-691960

 

Contactgegevens predikant:

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer juni:  5 juni instandhouding predikantsplaats € 83,95; 12 juni erediensten  27,35;  19 juni eigen jeugdwerk € 27,15 en 26 juni kerk € 54,40. 

 

Collecten Kerkbeheer juli: 3 juli instandhouding predikantsplaats € 26,50; 10 juli ouderensoos € 40,45; 17 juli erediensten € 30,50; 24 juli kerktelefoon € 31,60 en 31 juli kerk € 29,20.

 

De uitgangscollecten waren voor de kerk, totaal € 391,30. Het bloemenfonds heeft in de maanden juni en juli € 25,80 opgebracht. Via de bank is er totaal € 42,50 binnengekomen voor de kerk

 

Collecten Diaconie juli: 3 juli diaconie € 23,35; 10 juli Ambulancewens € 36,70; 17 juli diaconie € 30,45; 24 juli noodhulp Griekenland € 37,45 en 31 juli diaconie € 30,85. Via de bank ontvangen € 42,50.

 

Giften, betalingen van collectebonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op het volgende banknummer: NL73 RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand september 2022 moet uiterlijk dinsdag 30 augustus 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl