St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

De Kerk Roept

23-08-2022

Kerkdiensten

Zondag 28 augustus 10.00 uur: mw. ds. A.L. Rijken uit Veenendaal.

Zondag 4 september 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, bevestigingsdienst.

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Riet Muller 2 x € 10,–; via Else Zanting € 20,– en € 10,–; via Anja Quist € 25,–; via ds. T. Nielen-Rosier 2 x € 100,– en € 20,–; via Ans van Bruxvoort € 10,– en via de bank € 20,– en € 2,50.

 

Uit de Annakamer

Inmiddels ligt mijn vakantie al weer een paar weken achter me en ben ik weer volop aan het werk.

 

Bij het verschijnen van ‘De Kerk Roept’ zijn de schoolvakanties ook weer voorbij. 

Ik hoop dat ieder die op vakantie is geweest weer nieuwe energie heeft opgedaan voor het komende winterseizoen.

 

Ook zijn de voorbereidingen voor de bevestigingsdienst en de startzondag in gang gezet.

 

Want op 4 september neemt Jannie van der Linden afscheid als ouderling-kerkrentmeester en als scriba en worden Gerrit-Jan van de Pol als diaken, Wout en Conetta van Beusichem als ouderlingen bevestigd. 

 

Op 11 september volgt de startviering met het thema: Aan Tafel!

 

Op zaterdagmiddag 17 september, van 15.30 tot 17.00 uur willen we de werkgroepen formeel instellen met een korte bijeenkomst in de kerk en een hapje en drankje. 

 

Nadere informatie en uitnodiging volgt. 

 

De eerder aangekondigde pre-pensioenersavond op 22 augustus gaat niet door.

 

De werkgroepen opperen al nieuwe ideeën. Zo wil de werkgroep Omzien naar elkaar tegelijk met de maandbrief een lief- en leedbrief gaan maken met als doel om met elkaar mee te kunnen leven op momenten waarop dat nodig is. 

Met ingang van oktober zal daarmee gestart worden. 

 

U kunt uzelf aanmelden voor de lief- en leedbrief, bij voorkeur via e-mail, of als u dat niet hebt telefonisch. Dan zal de brief thuisbezorgd worden. 

 

Als u niet vermeld wilt worden, wilt u dat dan aangeven? 

U kunt zich aanmelden bij Theo van Wijk of bij mij.

 

Zorgen over gezondheid bleven ook in de afgelopen weken. Wachten op operaties, operaties, behandelingen in het ziekenhuis, tijdelijk verblijf in Markant, slecht nieuws, ziek worden tijdens vakanties, het gaat gewoon door. 

 

Het valt niet altijd mee, voor de betreffende mensen zelf en voor mensen die naast hen staan. 

 

We hopen en bidden om kracht en om genezing.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging na thuiskomst uit het ziekenhuis gegaan naar de familie Wissink, naar dhr. Henri de Goei aan de Madelievenkamp en naar mw. Schaik-Van Doorn. 

Ook dhr. Wout van Beusichem kreeg ter bemoediging bloemen.

 

Op 1 september vindt de ouderenreis plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Theo van Wijk.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955

- Voor actie kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034, 

woensdag: Open Annakamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Markt rondom de St. Annakerk

Dit jaar is er D.V. zaterdag 3 september van 10.00 - 14.00 uur een markt rondom de kerk. 

 

U kunt lekker snuffelen tussen boeken, elektra, speelgoed en huishoudelijke artikelen. Ook hebben we weer aardbeien en chrysanten en kunt u uw geluk beproeven bij het enveloppenspel. 

 

De laatste inzameldag is zaterdag 27 augustus van 10.00 - 12.00 uur bij de kerk. 

 

De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Annakerk. 

 

Wij hopen u zaterdag 3 september te mogen verwelkomen.

 

Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 30 augustus op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl