Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Liturgisch bloemschikken

05-06-2022

Zondag 5 juni 2022 - PINKSTEREN

Lezing: Handelingen 2 vers 1 - 28

Liturgische kleur: rood

 

Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest in ons midden! Vandaag mede tot uitdrukking gebracht door het belijden van hun geloof door drie gemeente leden.

Als gemeente vieren we samen het Pinksterfeest!!

 

We lezen in de het boek Handelingen dat er een soort van vlammen neerdaalden uit de  hemel en zich op de menigte zette. In dit bloemstuk uitgebeeld door de anthuriums. De gemeente raakte in vuur en vlam hier verbeeld door de oranje gerbera’s. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken!

 

Komt laat ons deze dag

met heilig  vuur  bezingen

en met vernieuwde vreugd,

want God deed groet dingen.