St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

17-05-2022


Kerkdiensten

Zondag 22 mei 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 10.00 uur: ds. T. de Ridder uit Ochten.

Zondag 29 mei 10.00 uur: ds. J. Schimmel uit Spijk.

 

Kinderkerk

We gaan de laatste weken voor de zomer in. En er staat nog zoveel te gebeuren. We mogen nog een doop meemaken en een belijdenisdienst. Veel speciale momenten in de weken die ons nog resten. 

 

Giften

Giften voor de diaconie via Riet Muller € 10,–.

 

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 van de kerkrentmeesters ligt ter inzage van maandag 23 t/m vrijdag 27 mei bij H. van Leusden, Dwarsweg 3. 

 

Wilt u de jaarrekening inzien dan kunt u een afspraak maken via tel. 0344-692647.

 

Uit de Annakamer

Op 22 mei zal Alexander van Gelderen gedoopt woorden. 

Zuchtte ik vroeger, zo’n 30 jaar terug, in de kerk op zondag wel eens dat er weer kinderen gedoopt gingen worden, nu gebeurt het bijna niet meer. Het is alweer 4 jaar geleden dat er een kindje gedoopt is in Eck en Wiel. Ik merk dat kinderen en tieners er naar uitkijken dat het gebeurt. 

We kijken uit naar deze zondag, waarin de ouders graag willen dat hun zoon gedoopt wordt en gekend wordt door God. 

 

Naast fijne gebeurtenissen zijn er de zorgen om gezondheid. 

 

Corona is zo goed als voorbij, maar het lijkt of de andere ziektes nu veel meer op de voorgrond komen. De kwalen die bij het ouder worden ‘horen’ en kanker. Er zijn nogal wat gemeenteleden die met deze ziekte tobben, en die van bloedonderzoek naar chemo naar bloedonderzoek leven en naar…. Dat geeft veel onzekerheid en ongemak. Je hoopt dat een behandeling aanslaat, tegelijk doet een behandeling ook een aanslag op je lichaam. We hopen en bidden dat behandelingen aanslaan en mensen verder kunnen. En dat we elkaar bemoedigen en helpen waar kan.

 

Hoor mij, God,

als ik tot U roep.

U ziet mijn verdriet,

U kent de vragen

die mijn gedachten vervullen.

U weet hoe ik opzie

tegen de dag van morgen.

Versterk in mij het geloof

dat ik mijn weg niet alleen ga.

Troost mij

met uw aanwezigheid,

nu en in de dagen die komen.

 

Sjoerd Zwaan, Liedboek, 

zingen en bidden in huis en kerk, p.1366.

 

De jongeren die examen doen wens ik veel succes!

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar de familie Van de Berg aan de Jordenstraat en naar mw. Hoogenboom.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur

 

Markt rondom de St. Annakerk

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 3 september rommelmarkt rondom de St. Annakerk. 

 

Op zaterdag 28 mei a.s. is er weer een inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk (Prinses Beatrixstraat 11 te Eck en Wiel). 

 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding is ook van harte welkom. 

 

Geen meubels en elektronica. 

 

De andere inzameldagen zijn: zaterdag 25 juni en zaterdag 27 augustus, allemaal van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Namens de 

rommelmarktcommissie.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op maandag 23 mei op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl