St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-05-2022

Maandbrief mei 2022

 

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en)beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 1 mei; na de dienst koffiedrinken in de kerk

10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum

Ouderling van dienst: Th. van Wijk

Collecten: 1e collecte: diaconie

2e collecte: instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 8 mei; tienerdienst in jeugdgebouw

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol

Collecten: 1e collecte: kinderkerk

2e collecte: Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap

 

Zondag 15 mei; kinderkerk 

10:00 uur voorganger: Ds. J.B. Quik-Verweij uit Renkum-Heelsum, 

Ouderling van dienst: H. van Leusden

Collecten: 1e collecte: Timonhuis

2e collecte: jeugdwerk

 

Zondag 22 mei: doopdienst; kinderkerk 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Th. van Wijk

Collecten: 1e collecte: diaconie

2e collecte: catechese

 

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag

10:00 uur voorganger: Ds. T. de Ridder, krijgsmachtpredikant, uit Ochten

Ouderling van dienst: Th. van Wijk

Collecten: 1e collecte: diaconie

2e collecte voor orgelfonds

 

Zondag 29 mei

10:00 uur voorganger: Ds. J. Schimmel uit Spijk

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol

Collecten: 1e collecte: Trinitatis

2e collecte: kerk

 

Zondag 5 juni: Eerste Pinksterdag, belijdenis, kinderkerk 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: H. van Leusden

Collecten: 1e collecte: kinderkerk

2e collecte: kerk

 

Overige data 

4 mei: 19:00 uur Herdenkingsbijeenkomst Maurik, St. Maartenskerk, Kerkplein 1

10 mei: 20:00 uur Gesprekskring Geloof en Belijdenis, Annakamer

14 mei: 11-19.00 uur Actiedag in Ingen om geld in te zamelen voor Oekraine

17 mei: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering, jeugdgebouw

19 mei: 14:30 uur Soos, jeugdgebouw

28 mei: 10-12:00 uur Inzamelen spullen rommelmarkt, St. Annakerk

31 mei: 20:00 uur Bijbelkring, jeugdgebouw

2 juni: 20.00 uur Gesprekskring Geloof en Belijdenis, Annakamer

 

 

Vanuit de kerkenraad

We kijken terug op een goede gemeentevergadering. We spraken over de werkgroepen en hun plannen, over de financiën en over de verkenning rond samenwerking met buurgemeentes.

De werkgroep liturgie denkt na over de rol die het zanggroepje kan spelen in de dienst. Voorlopig blijven ze zingen, in afwisseling met gemeentezang, waarbij de gemeentezang voorop staat. 

De werkgroep Omzien naar elkaar gaat het koffiedrinken op de 1e zondag van de maand verzorgen. De bloemen kunnen door gemeenteleden weggebracht worden. 

 

Op 22 mei is er een doopdienst. Alexander Gerrit van Gelderen, zoon van Johan en Aga, zal gedoopt worden. Op 5 juni, 1e Pinksterdag leggen Miranda van Dijk, Johan van Gelderen en Astrid Oostenbrug belijdenis van hun geloof af. Dit zal in de maand mei afgekondigd worden. Op beide dagen is er koffie drinken in het jeugdgebouw.

 

Predikant

Contactgegevens predikant: Ds. T. Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

T: 0344-691034

E: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Collecten Diaconie april:

3 april: diaconie €28,30;

10 april: jong protestant €56,15;

14 april: voedselbank € 42,35;

17 april: hydepark €86,30;

24 april: Bartimeus €34,35.

In maart via de bank: €70,-

 

Collecten Kerkrentmeester beheer april 

3 april: instandhouding predikantsplaats € 26,35;

10 april: kerk € 47,75;

17 april: catechese € 84,10;

24 april: kerktelefoon € 28,60.

 

De uitgangcollecten waren voor de kerk en in totaal € 208,15. Bloemenfonds € 19,20

 

 

Informatie voor de maandbrief van de maand juni 2022 moet uiterlijk woensdag 1 juni 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl